CORONA - seneste nyt:

Gradvis genåbning af Nord- og Vestjylland og forlængede restriktioner

Genopslag - Autentisk leder til ambitiøs beskæftigelsesafdeling

Sidste svarfrist: 10.03.2021
Vil du hjælpe andre mennesker med at opnå deres fulde potentiale? Og har du erfaring med at lede andre ledere i en politisk styret organisation?

Så er det måske dig, vi står og mangler i Beskæftigelsesafdelingen i Thisted Kommune.

Vi søger en ny sektionsleder, der har lyst til at bringe beskæftigelsesindsatsen mod nye sejre.

I jobbet som sektionsleder skal du varetage rollen som leder for andre ledere i afdelingen.

Derfor søger vi en person, der har talent for ledelse og formår at skabe holdånd og sammenhold. Vi forestiller os, at du er ansat i en kommune eller en anden offentlig myndighed og har erfaring med at lede i en politisk styret organisation, men det er ikke et krav.

Kommer du fra en lederstilling i det private, må du meget gerne fortælle, hvordan du mener, de kompetencer kan være gode at få i spil i Thisted Kommune.
 
Lidt om os
Vi er en afdeling, hvor der er et højt tempo. Hele beskæftigelsesområdet er kendetegnet ved, at vi skal levere resultater. Vores indsats er til gavn for hele samfundet, men det vigtigste er altid, at vi finder løsninger, der gavner den enkelte borger og områdets virksomheder.

Beskæftigelsesområdet er præget af en vis grad af kontrol fra styrelser og ministerier, men der er samtidig brug for, at vi leverer et højt serviceniveau over for både borgere og virksomheder i Thy. Vi skal være fleksible og tage individuelle hensyn. Derfor er vi medspillere til vækst i Thy og vejen mod det gode liv.

Som sektionsleder vil du træde ind i en afdeling, der er gearet til fremtidens beskæftigelsesindsats. Vi er fagligt dygtige, og vi har et bredt kompetencespænd.

Vi leverer gode resultater på langt de fleste områder og har høj tilfredshed i samarbejdet med både borgere og virksomheder. Afdelingen har et godt solidt fundament, som skal opretholdes og udvikles så vi fremover kan levere endnu bedre resultater og dermed skabe vækst og udvikling i Thy.
 
Hvad forventer vi af dig
I jobbet som sektionsleder i Thisted Kommune vil du blive leder for tre dygtige teamledere, der gennem de seneste år har haft fokus på deres teams kerneopgave og udvikling af medarbejdernes faglighed.

Sektionen består af følgende teams:
  • Erhverv og virksomhedsservice
  • Job og ressourcer (Kontanthjælp, integration og ressourceforløb over 30 år)
  • KUI Jobcenter (unge under 30 inkl.. Uddannelseshjælp, A-dagpenge, integration og ressourceforløb under 30 år)
Det bliver blandt andet din opgave - i samarbejde med de andre ledere i gruppen - at sætte retningen og målene på baggrund af kommunens beskæftigelsesstrategi og handleplan.

Derfor er det selvfølgelig et krav, at du som sektionsleder formår at have kendskab til dit fagområde, så du kan støtte dine ledere i deres funktioner og formår at tænke det ind i kommunens helhedstænkning.

Du vil også få en vigtig rolle i at fremme samarbejdet og videndelingen på tværs af afdelinger og forvaltninger i kommunen, så vi sikrer en høj kvalitet, fleksibilitet og innovation.

Som sektionsleder vil du også blive ansvarlig for indgåelse af nye kontrakter og leverandøraftaler, opfølgning på eksisterende kontrakter og udbudsmateriale i forbindelse med indhentning af tilbud med videre.

Du skal desuden bidrage til budgetopfølgninger og er sammen med din sektionslederkollega og chef på området ansvarlig for, at afdelingen har en sund økonomi.
 
Særlige fokusområder i 2021
  • I 2021 har vi især øget digitalisering på dagsordenen, og en af dine opgaver vil være at fremme og understøtte den digitale udvikling i afdelingen og i din sektion. Vi har i 2020 blandt andet lanceret en digital platform, der kan benyttes døgnet rundt, som en del af vores tilbud til borgerne. Vi er aktuelt også ved at se på mulighederne i VR som en beskæftigelsesfremmende indsats.
  • Du vil også være medansvarlig for Thisted Kommunes ambitiøse ungestrategi. Her samarbejder vi med undervisningsafdelingen om at sikre, at unge begynder og gennemfører en ungdomsuddannelse, der kan hjælpe dem på vej mod et job, de bliver glade for.
  • Vi vil også rigtig gerne have fokus på at understøtte en kommunikationsindsats, der viser en tydelig sammenhæng mellem de politiske visioner og beskæftigelsesafdelingens kerneopgaver til borgere og virksomheder i Thy.
Vi håber, du har lyst til at blive en del af vores team i Thy, hvor pionerånd, fællesskab, natur, ro og balance er ingredienserne til det gode liv.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne for ny løn.
 
Tiltrædelse
1.  maj 2021 eller hurtigst muligt derefter.
 
Yderligere information
Har du spørgsmål til jobbet eller ansættelsesforløbet er du velkommen til at kontakte beskæftigelseschef Trine Engholm Christensen på telefon 20 36 33 97.
 
Ansøgningsfrist
10. marts 2021
 
Ansættelsessamtaler
1. samtalerunde er mandag den 15. marts 2021 og 2. samtalerunde er onsdag den 24. marts 2021.

Der vil være en personlig tilbagemelding på en Garuda kompetenceprofil for de kandidater, der udvælges til 2. samtalerunde.

Ansøgningsfrist: 10. marts 2021

Klik her for at søge