CORONA - seneste nyt:

Gradvis genåbning af Nord- og Vestjylland og forlængede restriktioner

Sektionsleder til Sundheds og Kvalitet

Sidste svarfrist: 15.03.2021
Sundheds- og ældreafdelingen i Thisted Kommune søger en leder, der skaber resultater gennem andre ved at lede i øjenhøjde såvel som egen stærke faglighed
 
Dit nye job
Du er den, der sammen med sundheds- og ældrechefen, sikrer koblingen mellem det politiske og administrative niveau og tager sikker styring af de mange udviklingstiltag, som afdelingen igangsætter. Du skal være leder af en sektion bestående af udviklingskonsulenter, fagkoordinatorer og forebyggende medarbejdere inden for både sundheds- og ældreområdet.

Sundheds- og Ældreafdelingen har ansvaret for den borgerrettede og den patientrettede forebyggelse og for plejeboliger, hjemmepleje, hjælpemidler, træning og rehabilitering.

Du vil få ledelsesansvaret for de ca. 25 medarbejdere på rådhuset i sektionen ”Sundhed og kvalitet”, der dels arbejder med sundhedsindsatsen, dels understøtter driften af hele afdelingen og sikrer koblingen til det politiske niveau. Afdelingen er præget af høj faglig kvalitet og engagement.
Du vil som udgangspunkt have særligt ansvar for det forebyggende sundhedsarbejde og for sundhedsaftalesamarbejdet, og for at understøtte udvikling af kvaliteten i hele afdelingen sammen med dygtige fag- og udviklingskonsulenter. Opgaveporteføljen vil kunne ændre sig over tid.
 
Vi har brug for en sektionsleder, der i særlig grad sikrer, at:
 • Den samlede afdelings udvikling understøttes.
 • Der er en høj kvalitet i sagsfremstillinger og analyser til det politiske niveau.
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering integreres på tværs af afdelinger, forvaltninger etc.
 • Thisted Kommunes samarbejde med sundhedsvæsenets øvrige aktører udvikles på planlagt vis.
 • Der optimeres og findes udviklingspotentiale inden for eksisterende driftsramme.
 • Større strukturelle ændringer sker ordentligt og med sikker hånd.
 • Kommunens indsatser bygger på dokumenteret viden, metoder og effekt.
 • Anerkendende udviklingsledelse.

Du er en stærk kommunikator, der leder i øjenhøjde og sætter tydelig retning. Du sætter den faglige standard, hvad angår politisk- og strategisk tæft samt evnen til at omsætte det i produkter (sagsfremstillinger, analyser og processer). Og samtidig udvikler du faglighed og synergi både i egen sektion og i hele afdelingen.

Du vil få tilkoblet en mentor i en opstartsperiode.

Thisted Kommunes forventninger til ledelse er beskrevet i ledelsesgrundlaget ’Sammenhængskraft’. Dette vil blive grundlaget for din ledelse. Du kan her se ledelsesgrundlaget her.
 
Du har
 • Evne og lyst til både direkte personaleledelse og til strategisk ledelse.
 • Handlekraft og fokus på resultater.
 • Strategiske og politisk tæft.
 • Gode kommunikative evner både på skrift og i tale.
 • Et særligt talent for at udvikle samarbejdsrelationer – skabe motivation og ejerskab og have fokus på trivsel.
 • Engagement, en troværdig og motiverende tilgang til at fremme kreativitet og følgeskab.
 • En samfundsfaglig kandidatuddannelse eller lignende
 • Erfaring med - og gerne fagligt kendskab til væsentlige dele af området.
 • Gerne stor ledererfaring, men det er ikke afgørende.
Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og efter principperne for Ny Løn. Stillingen er på fuld tid og tiltrædelse forventes at ske til den 1. maj 2021.
 
Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til sundheds- og ældrechef Anne Fink på telefonnr. 21 79 80 12.
 
Ansøgningsfrist
Den 15. marts 2021 kl. 8.00.
 
Processen:
Samtalerunde 1 vil blive afholdt d. 18. marts 2021
Samtalerunde 2 vil blive afholdt d. 25. marts 2021

Bliver du indkaldt til 2. samtale skal du mellem de to samtaler forvente at få en mindre forberedelsesopgave samt at udfylde en personprofil og deltage i en tilbagemelding herpå.

Ansøgningsfrist: 15. marts 2021

Klik her for at søge