CORONA - seneste nyt:

Gradvis genåbning af Nord- og Vestjylland og forlængede restriktioner

Social- og sundhedsassistentelever til hold august 21

Sidste svarfrist: 01.04.2021
Social- og sundhedsassistentelever til hold August 21 i Thisted Kommune.

Som Social- og sundhedsassistent får du mulighed for at gøre en forskel for andre i et aktivt samspil med borgeren og aktører i hele sundhedsvæsenet.

Du kan bevare overblikket og ser de sammenhængende forløb for borgeren i et tæt tværfagligt samspil.

På uddannelsen lærer du professionel, helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter med grundlæggende behov i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen.
 
Vi tilbyder
 • en erhvervsuddannelse med løn, som indeholder både praktik og teori
 • en skoleuddannelse, som foregår på Social- og Sundhedsskolen- STV i Thisted
 • at du under praktikuddannelsen bliver tildelt en praktikpladser hvor du bliver fulgt af en vejleder, får hurtigt ansvar og bliver en del af teamet
 • en erhvervsuddannelse, som varer to år og ti måneder.

Du får derudover en praktikuddannelse, som har tre praktikker med flere praktikforløb:
 • 1. praktikforløb, 40 uger: ”Sygepleje, sundhedsfremme og rehabilitering i det nære sundhedsvæsen” - praktik på plejecenter og hjemmeplejen i Thisted Kommune
 • 2. praktikforløb, 18 uger: ”Psykiatrisk sygepleje og rehabilitering i det sammenhængende sundhedsvæsen” - praktikforløb i psykiatriske tilbud i Region Nord eller i Thisted Kommune
 • 3. praktikforløb, 40 uger: ”Somatisk sygepleje og rehabilitering i det sammenhængende sundhedsvæsen” - 12 uger på somatisk hospitalsafdeling og 28 uger i Thisted Kommunes plejecentre og hjemmepleje.
 
Vi forventer, at du er
 • personligt engageret og motiveret i hele din uddannelse
 • medansvarlig for din uddannelse, både i teori og praktik.
 
Uddannelsen har følgende adgangskrav:
 • Dansk og matematik på 9 klasses-niveau.
 • Bestået dansk på D-niveau.
 • Bestået naturfag på E-niveau.
 • Kursus i elementær brandbekæmpelse.
 • Kursus i grundlæggende førstehjælp
 • At man har bestået en af følgende uddannelser: GF 2 ved uddannelsesstart, social-og sundhedshjælper eller bestået modul 1-4 fra sygeplejestudiet.

Du SKAL vedlægge dokumentation for ovenstående, når du søger stillingen
 
Er du over 25 år
Er du over 25 år, vil skoledelen afkortes med op til fem uger. Social-og sundhedsskolen STV foretager yderlige RKV (realkompetence vurdering) for eventuel godskrivning for skoleundervisning og for eventuel afkortning af praktik.
 • I Erhvervsuddannelsen for voksne (EUV) afkortes praktik og godskrivning for skoleundervisningen ud fra følgende:
  • EUV 1: to års relevant erhvervserfaring.
  • EUV 2: < to års erhvervserfaring eller en afsluttet uddannelse.
  • EUV 3: ingen erhvervserfaring.

Link til skemaet findes på Thisted Kommunes hjemmeside og på social- og sundhedsskolens hjemmeside.

Er du over 25, og har du et års relevant erhvervserfaring inden for de sidste fire år, kan du søge voksenelevløn. Regler og ansøgningsskema for Voksenelevløn findes på Thisted Kommunes hjemmeside og på social- og sundhedsskolens hjemmeside.
Vil du vide mere?
Du kan læse mere om uddannelsen og rammerne for at være ansat som elev i Thisted Kommune på kommunens hjemmeside,
Social- og sundhedsskolens hjemmeside og på Uddannelsesguiden.

Find Voksenelev-ansøgningsskemaet her.

For yderligere information kan du kontakte uddannelseskoordinator Nina Jexen på njp@thisted.dk eller telefon 20 51 56 27.
 
Ansøgningsfrist
1. april 2021. Der afholdes ansættelsessamtaler 17. og 18. maj 2021.

Ansøgningsfrist: 1. april 2021

Klik her for at søge