CORONA - seneste nyt:

Gradvis genåbning af Nord- og Vestjylland og forlængede restriktioner

Ergoterapeut til Træning og Rehabilitering

Sidste svarfrist: 01.03.2021
Brænder du for ergoterapi, og kan du lide at tage ansvar og navigere i en travl hverdag med mange samarbejdspartnere, så se her:

Med reference til souschefen i Træning og Rehabilitering søger vi en ergoterapeut til vores Hverdagsrehabiliteringsteam.

Hverdagsrehabiliteringsteamet består af ti terapeuter, seks ergoterapeuter og fire fysioterapeuter, hvor den ene ergoterapeut fungerer som fagkoordinator.

Det næste års tid pågår et projekt i Sundheds- og ældreområdet, som gør, at en fast ergoterapeut og en fast fysioterapeut fra teamet skal frikøbes hertil. Derfor søger vi en fysioterapeut, som kan dække den normale drift i projektperioden. Der er tale om en midlertidig stilling på 37 timer med tiltrædelse 1. april 2021 eller tidligere hvis muligt og 1 år frem.

Træningen foregår i borgerens hjem eller på et af plejecentrene i kommunen, så du skal påregne en del kørsel, hvorfor det er vigtigt, at du har en bil til rådighed.

Træning og Rehabilitering arbejder efter tre strategier:
  • Helhedsorientering
  • Faglighed
  • Effektivitet

Arbejdsopgaverne relaterer sig primært til Hverdagsrehabilitering (servicelovens § 83 a), men der vil også være opgaver inden for genoptræning. Som kommunal ergoterapeut har du en rehabiliterende indgangsvinkel til træningen, hvor borgeren medinddrages i målsætning og udfærdigelse af handleplaner.
 
Vi forventer
  • At du kan administrere skriftlige opgaver
  • At du tør tage faglige beslutninger og kan arbejde selvstændigt
  • At du kommunikerer ærligt og direkte
  • At du formår at tage teten og være handlekraftig
  • At du har lyst til at dygtiggøre dig i faget
  • At du har lyst til at være en del af et godt kollegialt fællesskab

Arbejdsopgaverne er meget tværfagligt funderet, og du vil have et tæt samarbejde med hjemmeplejen og plejepersonalet på centrene. Der vil ofte være situationer, hvor du arbejder alene, og det vil være dig som terapeut, der oftest er den rådgivende part, og den der er med til at igangsætte de rehabiliterende indsatser.

Vi får hele tiden nye udfordringer og nye arbejdsopgaver, hvilket giver en dynamisk hverdag. Vi vægter erfaringsudveksling og koordinering højt, og har derfor fastlagte møder, hvor terapeuter samles.
 
Fakta om Træning og Rehabilitering
Træning og Rehabilitering har adresse på Simons Bakke 37 i Thisted. I afdelingen er for nuværende ansat 43 medarbejder heriblandt trænende terapeuter, hjerneskadekoordinator og medhjælper hertil, udviklingsterapeut, souschef og ledende terapeut. Dertil kommer sekretær og servicepersonale. De trænende terapeuter er organiseret i Ambulant- og Arbejdsmarkedsteam, Hverdagsrehabiliteringsteam, Kronikerteam og Døgn – og Hjerneskadeteam. I hvert team er der en fagkoordinator, som er tovholder for den faglige kvalitet.

Vi yder træning efter Servicelovens §83 a § 85, § 86 stk. 1 og 2 og Sundhedslovens § 140, § 140a,
§ 119 og Loven om Aktiv Beskæftigelse (LAB)

Som hovedregel ligger arbejdstiden på alle hverdage inden for tidsrummet 8.00-16.30. Vi er selvtilrettelæggende.
Vi dokumenterer i journalsystemet CURA og arbejder ud fra Fællessporg III metoden.
 
Jobkrav
Autoriseret ergoterapeut.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst med Ergoterapeutforeningen
 
Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger og/eller rekvirere en funktionsbeskrivelse ved henvendelse til leder Tina B. Thomsen eller souschef Randi Mølbach Holme på henholdsvis telefon 99 17 19 95 eller 99 17 19 86.

Se desuden Thisted Kommunes hjemmeside for yderligere oplysninger om afdelingen.
 
Ansøgningsfrist
1. marts 2021.

Samtaler forventes afholdt den 22. marts 2021.

 

Ansøgningsfrist: 1. marts 2021

Klik her for at søge