CORONA - seneste nyt:

Gradvis genåbning af Nord- og Vestjylland og forlængede restriktioner

Fysioterapeut til Hverdagsrehabilitering

Sidste svarfrist: 01.03.2021
Trives du med at arbejde selvstændigt, og giver det mening for dig at arbejde i borgerens egne omgivelser, så er du måske den, vi søger?

Med reference til souschefen i Træning og Rehabilitering søger vi en fysioterapeut til vores Hverdagsrehabiliteringsteam.

Hverdagsrehabiliteringsteamet består af ni terapeuter - fem ergoterapeuter og fire fysioterapeuter, den ene ergoterapeut fungerer som fagkoodinator. Det næste års tid pågår et projekt i Sundheds- og ældreområdet, som gør, at en fast ergoterapeut og en fast fysioterapeut fra teamet skal frikøbes hertil. Derfor søger vi en fysioterapeut, som kan dække den normale drift i projektperioden. Der er tale om en midlertidig stilling på 37 timer med tiltrædelse 1. april 2021 eller tidligere hvis muligt og 1 år frem.

Træningen er primært som udekørende, så du skal påregne en del kørsel, hvorfor det er vigtigt, at du har en bil til rådighed.

Træning og Rehabilitering arbejder efter tre strategier
  • Helhedsorientering
  • Faglighed
  • Effektivitet

Arbejdsopgaverne tager afsæt i genoptræning og rehabilitering i borgernes eget hjem men også på kommunens plejecentre, hvor der også er midlertidige pladser, som betjenes faste dage i ugen. Vi prioriterer samtræning i det omfang, det kan lade sig gøre, derfor vil der også være mulighed for at have opgaver på Dragsbækcenteret.  Som kommunal fysioterapeut har du en rehabiliterende indgangsvinkel til træningen, hvor borgeren medinddrages i målsætning og udfærdigelse af handleplaner.
 
Vi forventer
  • At du kan administrere skriftlige opgaver
  • At du tør tage faglige beslutninger og kan arbejde selvstændigt
  • At du kommunikerer ærligt og direkte
  • At du formår at tage teten og være handlekraftig
  • At du har lyst til at dygtiggøre dig i faget
  • At du har lyst til at være en del af et godt kollegialt fællesskab

Arbejdsopgaverne er meget tværfagligt funderet, og du vil have et tæt samarbejde med hjemmeplejen og plejepersonalet på centrene. Der vil ofte være situationer, hvor du arbejder alene, og det vil være dig som terapeut, der oftest er den rådgivende part, og den der er med til at igangsætte de rehabiliterende indsatser.

Vi får hele tiden nye udfordringer og nye arbejdsopgaver, hvilket giver en dynamisk hverdag. Vi vægter erfaringsudveksling og koordinering højt, og har derfor fastlagte møder, hvor terapeuter samles.
 
Fakta om Træning og Rehabilitering
Træning og Rehabilitering har adresse på Simons Bakke 37 i Thisted. I afdelingen er for nuværende ansat 43 medarbejder heriblandt trænende terapeuter, hjerneskadekoordinator og medhjælper hertil, udviklingsterapeut, souschef og ledende terapeut. Dertil kommer sekretær og servicepersonale. De trænende terapeuter er organiseret i Ambulant- og Arbejdsmarkedsteam, Hverdagsrehabiliteringsteam, Kronikerteam og Døgn – og Hjerneskadeteam. I hvert team er der en fagkoordinator, som er tovholder for den faglige kvalitet.

Vi yder træning efter Servicelovens §83 a § 85, § 86 stk. 1 og 2 og Sundhedslovens § 140, § 140a,
§ 119 og Loven om Aktiv Beskæftigelse (LAB)

Som hovedregel ligger arbejdstiden på alle hverdage inden for tidsrummet 8.00-16.30. Vi er selvtilrettelæggende.
Vi dokumenterer i journalsystemet CURA og arbejder ud fra Fællessporg III metoden.
 
Jobkrav
Autoriseret fysioterapeut.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst med Danske Fysioterapeuter.
 
Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger og/eller rekvirere en funktionsbeskrivelse ved henvendelse til leder Tina B. Thomsen eller souschef Randi Mølbach Holme på henholdsvis telefon 99 17 19 95 eller 99 17 19 86.

Se desuden Thisted Kommunes hjemmeside for yderligere oplysninger om afdelingen.
 
Ansøgningsfrist
1. marts 2021.

Samtaler forventes afholdt onsdag den 17. marts 2021.


 

Ansøgningsfrist: 1. marts 2021

Klik her for at søge