CORONA >>>

Restriktioner forlænges til 7. februar-

To pædagoger til Boenheden Højtoftevej 50

Sidste svarfrist: 25.01.2021
Er du uddannet pædagog? Kan du arbejde tværfagligt med forskellige faggrupper? er du fleksibel, mødestabil og kan anvende humor som støtte i svære arbejdsdage? Så kan det være det er dig vi leder efter.

Vi tilbyder
 • ansættelse i en organisation i udvikling
 • en arbejdsplads, hvor vi prioriterer faglighed højt
 • et arbejde med stort ansvar og indflydelse
 • supervision
 • gode og engagerede kolleger
 • et travlt, men spændende arbejdsliv.
 
Vi lægger vægt på, at du har følgende kvalifikationer og kompetencer
 • Relevant erfaring med - og gerne efteruddannelse inden for - udviklingshæmning og/eller autisme.
 • Er en synlig og tydelig medarbejder, som ser det som en central arbejdsopgave at medvirke til og fastholde et udviklende miljø.
 • Arbejder systematisk og kan planlægge, udføre og evaluere det pædagogiske arbejde sammen med kollegaer.
 • Erfaring med at arbejde ud fra delmål og dokumentere systematisk. Kendskab til Cura er en fordel.
 • Reflektere over egen og kollegers praksis - og er indstillet på at modtage og give konstruktiv feedback med henblik på at udvikle praksis.
 • Håndtere balancen mellem borgerens selvbestemmelsesret og egne faglige ambitioner.
 • Besidder en indre ro og bevarer overblikket i stressede situationer.
 • Indstillet på det gode samarbejde med borgerens pårørende og det nære netværk, og ser dem som en vigtig ressource i borgerens liv.
 • Har gjort op med fordele og ulemper ved aften/weekend arbejde.
 • Har almindeligt kørekort og er villig til at køre minibus.
 • Gode skriftlige kompetencer og gode IT-færdigheder.

Om jobbet
Dit arbejde vil bestå i at støtte beboernes i deres udvikling og sikre dem en gode hverdag, hvor de oplever anerkendelse, selvstændighed, livskvalitet og tryghed. I begge stillinger vil der indgå kontaktpædagogfunktion for to beboere.

Om os
Vi er en mindre institution med 12 beboere i alderen 19-60 år, som alle har væsentlige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Vores pædagogiske tilgang er KRAP, som overordnet handler om at se den enkelte borger, deres ressourcer og udviklingspotentialer og være anerkendende i al omgang. Ligeledes mener vi, at alle har krav på at blive set, hørt og forstået, og vi vægter beboernes selvbestemmelse højt.

Huset består af to afdelinger, men skal ses som en helhed, hvor vi hjælper hinanden på tværs af huset.

Løn- og ansættelsesforhold
Vi har aktuelt to ledige stillinger på Højtoftevej 50 på hver 30 timer.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principper for Ny løn.

Arbejdstiden ligger fortrinsvis om aftenen samt hver anden weekend.

Ved eventuel ansættelse skal straffeattest fremvises.

Tiltrædelsesdato den 1. marts 2021, gerne tidligere.
 
Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingen fås hos konstitueret souschef, Søs D. Jensen på telefon 23 84 41 50 eller sdj@thisted.dk.

Ansøgningsfrist
Mandag den 25. januar 2021

Ansøgningsfrist: 25. januar 2021

Klik her for at søge