CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Socialrådgivere og socialformidlere til Børne- og Familierådgivningen

Sidste svarfrist: 15.12.2020
Er du vores nye socialrådgiver i Børne- og Familierådgivningen?

Har du en socialrådgiver/socialformidler uddannelse?
Har du erfaring indenfor børneområdet?
- og er en af dine mærkesager forebyggende arbejde med fokus på ressourcer, og hvor borgerne bliver agenter i deres eget liv, så er du lige det, vi går og drømmer om.

Vi søger en ny kollega til en fastansættelse og en kollega til et vikariat (på forventelig 6 mdr.) i Myndighedsafdelingen.

Vi tilbyder dig et hold engagerede kollegaer, der er organiseret i teams. Her er plads til faglig og personlig udvikling, herunder teamsupervision og du vil opleve ledelsesmæssig støtte. Arbejdsmiljøet er dynamisk, og inddrager forandring og udvikling. Vi giver plads til forskellighed, og der er plads til humor og et godt kollegialt fællesskab. Du vil blive ansat med en flextids aftale – alt i alt et spændende, alsidigt og udfordrende arbejde.
 
Som myndighedssagsbehandler vil dine primære arbejdsopgaver bestå i
 • Udførelse indenfor Servicelovens kapitel 3, 9 og 11 – tilbud og særlig støtte til Børn og unge.
 • Aktiv inddragelse af børn/unge, deres forældre og netværk.
 • Tværfagligt samarbejde og en helhedsorienteret indsats.
 • Tovholderfunktion i unges overgang til voksen-tilværelsen.
 
Vi forventer, at du
 • Er en god team-player, som også kan arbejde selvstændigt og loyalt ud fra fælles værdier og retningslinjer.
 • Er god til at skabe overblik i en travl hverdag og arbejder systematisk.
 • Har gode kommunikative evner.
 • Kan indtage et fagligt perspektiv i holdnings- og meningsdrøftelser.
 • Er positivt indstillet på nye udfordringer og åben for læring i faget.
 • Er psykisk robust.
 • Er systematisk og kompetent IT-bruger - Evt. har kendskab til ICS og DUBU.

Børne- og Familierådgivningen er en udviklingsorienteret arbejdsplads, der vægter et godt arbejdsmiljø, kvalitet i arbejdet og udvikling i det faglige som tværfaglige arbejde.
Vi er ca. 30 socialrådgivere/socialformidlere i sektionen og arbejder ud fra ICS og DUBU i det daglige arbejde. Vi vægter udvikling og inddragelse af nye metoder og tilgange til at dygtiggøre os yderligere i sagsbehandlingen ud fra ICS-metoden og IT-systemet DUBU.  Desuden har vi fokus på fremskudthed og et anerkendende mindset, hvor muligheder fremfor begrænsninger kommer i fokus.

I Familierådgivningens sektion for Myndighed og Familieindsatser arbejdes på Myndighedsområdet med særlig støtte til børn og unge i alderen 0-23 år. Organisatorisk er vi opdelt i tre teams, bygget op omkring specialerne indenfor udsatte området:
 • En Modtagelse der varetager sagsbehandling omkring modtagne underretninger og tidlig forebyggende arbejde igangsættes, samt hvor der arbejdes med processer omkring §§ 41og 42.
 • Et Undersøgelsesteam der varetager sagsbehandlingen omkring arbejdet med processen omkring børnefaglige undersøgelser, handleplaner, opfølgning på forebyggende foranstaltninger samt efterværn.
 • Et Anbringelses- og hjemgivelsesteam der varetager alt sagsbehandling omkring anbragte børn og unge og de tilhørende processer forbundet hermed.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.
Ved eventuel ansættelse skal der underskrives samtykkeerklæring til indhentelse af børneattest.Begge stillinger er med forventet start pr. 1. januar 2021.
 
Ønskes yderligere oplysninger
Er du velkommen til at kontakte Teamleder Louise Zinther på telefon 22 40 17 32 eller Teamleder Camilla Hassing på telefon 2 967 55 57.
 
Ansøgningsfrist
Tirsdag den 15. december 2020.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler mandag den 21. december 2020.

Ansøgningsfrist: 15. december 2020

Klik her for at søge