CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Pædagogiske personale til Boenheden Højtoftevej 50

Sidste svarfrist: 04.12.2020
Er du uddannet pædagog, eller har solid pædagogisk erfaring og kan arbejde tværfagligt med forskellige faggrupper? Er du en synlig og tydelig medarbejder, som ser det som en central arbejdsopgave at medvirke til og fastholde et udviklende miljø?
-så kan det være at en af vores tre ledige vikariater er noget for dig.

Stilling 1    Et barselsvikariat på 25 timer fra 15. januar 2021.
Stilling 2    Et vikariat på 30 timer fra 1. december til 1. marts 2021 med mulighed for fastansættelse.
Stilling 3    Et vikariat på 29 timer fra 1. december til 1. juni 2021 med mulighed for forlængelse.

Vi tilbyder dig ansættelse på en arbejdsplads hvor vi prioriterer fagligheden højt og en del af en organisation i udvikling. I arbejdet hos os vil du opleve stort ansvar og indflydelse, du får gode og engagerede kollegaer. Et travlt, men spændende arbejdsliv.
 
Om dig
Vi lægger vægt på, at du har relevant erfaring med – og gerne efteruddannelse inden for udviklingshæmning og/eller autisme. Det er en fordel at arbejde systematisk og kan planlægge, udføre og evaluere det pædagogiske arbejde sammen med kollegaer. At have erfaring med at arbejde ud fra delmål og dokumentere systematisk. Det er godt at kunne reflektere over egen og kollegers praksis - og er indstillet på at modtage og give konstruktiv feedback med henblik på at udvikle praksis.

Andre fordele når du søger jobbet hos os:
  • Du kan håndtere balancen mellem borgerens selvbestemmelsesret og egne faglige ambitioner.
  • Du besidder en indre ro og bevarer overblikket i stressede situationer.
  • Du er fleksibel, mødestabil og kan anvende humor som støtte i svære arbejdsdage.
  • Du er indstillet på det gode samarbejde, med borgerens pårørende og det nære netværk, og ser dem som en vigtig ressource i borgerens liv.
  • Du har gjort op med fordele og ulemper ved aften/weekend arbejde.
  • Du har almindeligt kørekort og er villig til at køre minibus.
  • Du har gode skriftlige kompetencer og gode IT-færdigheder
  • Hvis du har kendskab til Cura er en fordel.
 
Om jobbet
De ledige vikariater er i afdelingen, som kaldes Solsiden. Der bor seks mennesker, hvoraf nogle udover funktionsnedsættelser også har en diagnose inden for autismespektret. Dit arbejde vil bestå i at støtte beboernes i deres udvikling og sikre dem en gode hverdag, hvor de oplever anerkendelse, selvstændighed, livskvalitet og tryghed. I stillingerne 1 og 2 vil der indgå en kontaktpædagogfunktion for hhv. en og to beboere.
 
Om os
Vi er en mindre institution med 12 beboere i alderen 19-60 år, som alle har væsentlige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Vores pædagogiske tilgang er KRAP, som overordnet handler om at se den enkelte borger, deres ressourcer og udviklingspotentialer og være anerkendende i al omgang. Ligeledes mener vi, at alle har krav på at blive set, hørt og forstået, og vi vægter beboernes selvbestemmelse højt. Huset består af to afdelinger, men skal ses som en helhed, hvor vi hjælper hinanden på tværs af huset.
 
Løn- og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principper for Ny løn.
Arbejdstiden ligger aftner samt en weekend om måneden. Fra februar 2021 hver anden weekend.
Ved evt. ansættelse skal straffeattest fremvises.
Tiltrædelse efter aftale.
 
Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingen fås hos konstitueret souschef Søs D. Jensen på telefon 23 84 41 50 eller mail sdj@thisted.dk.
 
Ansøgningsfrist
Den 4. december 2020

Ansøgningsfrist: 4. december 2020

Klik her for at søge