CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Sundhedsfagligt personale til Kumlhøj

Sidste svarfrist: 04.12.2020
Kan du lide at arbejde om natten og brænder du for at arbejde med unge inden for specialområdet, så har Kumlhøj dette fantastiske tilbud til dig.
 
Vi tilbyder
 • En spændende arbejdsplads, der er i stor udvikling, som hele tiden tænker tilpasning i forhold til opgaverne.
 • En arbejdsplads der har stort fokus på et godt arbejdsmiljø.
 • En organisation med fokus på sammenhængskraft og bæredygtige løsninger på tværs.
 • Medarbejdere der er optaget af faglighed og forandring, og som arbejder engageret med opgaverne.
 
Forventninger til dig
 • En social/sundhedsfaglig eller anden relevant uddannelse.
 • Det er en fordel, hvis du har kendskab og erfaring inden for psykiatri – gerne autisme.
 • Du er ressourcefokuseret og anerkendende i din tilgang til såvel det enkelte barn/ung, pårørende som til kollegaer og samarbejdspartnere.
 • Du kan arbejde systematisk samt planlægge.
 • Du har blik for det hele menneske.
 • Du skal kunne reflektere over dit arbejde og være villig til at arbejde som en del af et team.
 • Du er psykisk og fysisk robust.
 • Du er selvstændig, fleksibel og kreativ.
 • Vi lægger stor vægt på, at du hviler i dig selv og besidder en indre ro og bevarer den i stressede situationer.
 • Du kan kommunikere klart og tydeligt både mundtligt og skriftligt.
 • Du kan se værdien i konstruktivt, tværfagligt samarbejde.
 • Du besidder humoristisk sans og har empati og et positivt menneskesyn – kan se muligheder frem for begrænsninger.
 
Arbejdsopgaver
Der er tale om en udelukkende nattevagtstilling i voksen-aflastningen (regnbuen) og Bo-træningen.
 • Runderinger en gang i timen i begge afdelinger (hvis nødvendigt så bleskift, toiletbesøg eller andet).
 • Være en del af morgenrutiner, herunder vækning, plejeopgaver og lign.
 • Praktiske gøremål, såsom at bage en gang i mellem, skrælle kartofler, lave madpakker, lettere rengøring, vasketøj og lign.
 • Dokumentation, holde sig ajour med div. Informationer, opdatere sig på CURA, så man ved, hvad der rører sig.
 
Lidt om os
Kumlhøj er én af Thisted Kommunes højt specialiserede institutioner rettet mod børn og unge. Kumlhøj består af fem afdelinger på to matrikler) med sammenlagt 31 pladser. Kumlhøj tager hånd om børn og unge fra vuggestuealderen til 25 år, inden for servicelovens § 32, 52 stk. 3 nr. 5, 66 stk. 1, 84 stk. 2 samt 107.
Målgruppen er børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne – det være sig typisk inden for autisme spektrum forstyrrelsen, men også ADHD, adfærdsforstyrrelse og hjerneskader.

Vores pædagogiske tilgang og metode er KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik), og det daglige arbejde tager udgangspunkt i en individuel tilrettelagt pædagogisk plan.
 
Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.
Ugentligt timetal:  en fast stilling på 35 timer ugentlig.
Stillingen er med ansættelse pr. 1. januar 2021 eller hurtigst muligt.
Ansøger skal påregne at afgive samtykke til indhentelse af børneattest og straffeattest.
 
Yderligere oplysninger vedr. stillingerne
Ved henvendelse til leder Kia Simoni Larsen, telefon 99 17 25 54, mobil 29 10 55 46 eller på mail jksl@thisted.dk
Eller souschef, Helle Janum Pedersen, telefon 99 17 27 56, mobil 20 23 26 55 eller på mail hjp@thisted.dk
 
Datoer
Ansøgningsfrist: den 4. december 2020 kl. 8.00
Ansættelsessamtaler: den 9. december 2020

Ansøgningsfrist: 4. december 2020

Klik her for at søge