CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Sygeplejerske/social- og sundhedsassistent til Boenheden Højtoftevej

Sidste svarfrist: 03.12.2020
Vi søger en sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent til en fast stilling på 29 timer med tiltrædelse 1. februar 2021.
 
Vi tilbyder
 • ansættelse i en organisation i udvikling
 • et arbejde med stort ansvar og indflydelse
 • gode og engagerede kolleger
 • et travlt, men spændende arbejdsliv
 • en afslappet omgangstone
 • deltagelse i kommunens Sundhedsfaglige Forum, Hygiejnenetværk og Netværk for UTH-sagsbehandlere.
 
Vi lægger vægt på, at du
 • har en sundhedsfaglig baggrund som sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent
 • arbejder anerkendende og ressourcefokuseret med udgangspunkt i den enkelte borger, hvor du kan tage borgerens perspektiv
 • har lyst til, og gerne erfaring med, pædagogisk arbejde
 • er stærk i den sundhedsfaglig dokumentation og har gode IT-kundskaber - kendskab til Cura er en fordel
 • har lyst til at tage selvstændigt ansvar og trives i en hverdag med mange forandringer, hvor du ser muligheder frem for begrænsninger og er loyal over for fælles beslutninger
 • kan og vil reflektere over egen og kollegers praksis - og er indstillet på at modtage og give konstruktiv feedback med henblik på at udvikle praksis
 • er indstillet på det gode samarbejde med borgerens pårørende og det nære netværk, og ser dem som en vigtig ressource i borgerens liv
 • er fleksibel, mødestabil og kan anvende humor som støtte i svære arbejdsdage
 • har selvindsigt og kender egne grænser
 • har almindeligt kørekort og er villig til at køre minibus.

Vi er cirka 20 medarbejdere på Boenheden Højtoftevej 50, der mangler en kollega med en sundhedsfaglig baggrund, som har lyst at styrke vores sundhedsfaglige arbejde, tage del i det pædagogiske arbejde og i det hele taget være med til at skabe en god hverdag for vores beboere, hvor de oplever anerkendelse, selvstændighed, livskvalitet og tryghed.
 
Du vil få det sundhedsfaglige ansvar på stedet og varetage opgaver som
 • implementering af Socialafdelingens sundhedsfaglige retningslinjer
 • medicinadministration
 • kontakt til læger og sygehus
 • at indberette utilsigtede hændelser og sikre læring i institutionen
 • at sikre den sundhedsfaglige dokumentation
 • at vejlede og undervise dine kollegaer
 • pædagogisk og sundhedsfagligt arbejde med beboerne
 • samarbejde med pårørende og værger
 • diverse praktiske opgaver, for eksempel rengøringsopgaver, lægge varer på plads med mere.

Udover det sundhedsfaglige er der opgaver omkring at få beboerne op om morgen og sendt af sted til dagsbeskæftigelse. Arbejdstiden ligger primært i dagvagt på hverdage, hvor der vil være afsat tid til det sundhedsfaglige arbejde, samt to weekendvagter om måneden.
 
Om os
Boenheden Højtoftevej 50 er et af Thisteds botilbud til voksne med varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som modtager socialpædagogisk støtte efter servicelovens §85. Vi er en mindre institution med 12 beboere i alderen 19 - 60 år.

Vores pædagogiske tilgang er KRAP, som overordnet handler om at se den enkelte borger, deres ressourcer og udviklingspotentialer og være anerkendende i al omgang. Medarbejderne har primært en pædagogisk baggrund, men der er et stærkt samarbejde på tværs af institutioner omkring det sundhedsfaglige arbejde, og det er højt prioriteret af ledelsen i Socialafdelingen.

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst og aftale om Ny løn. Forud for ansættelse skal der fremvises straffeattest.
 
Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte konstituerede souschef Søs D. Jensen på telefon 23 84 41 50, hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingerne. Du kan få tilsendt en funktionsbeskrivelse.
 
Ansøgningsfrist
3. december 2020. Vi afholder samtaler tirsdag i uge 51.
Vi glæder os til at modtage din elektroniske ansøgning med CV og eksamensbevis.

Ansøgningsfrist: 3. december 2020

Klik her for at søge