CORONA >>>

Besøgsforbud på plejecentre og plejehjem ophæves

Sundhedsfaglig medarbejder til Vibedal Plejecenter

Sidste svarfrist: 31.12.2020
Vi søger en social- og sundhedshjælper & en social- og sundhedsassistent til faste stillinger med tiltrædelse efter aftale.

Vi er en gruppe på ca. 65 engagerede medarbejdere på Vibedal Plejecenter, der mangler to kollegaer, der hver kan arbejde 30 timer ugentligt i blandede vagter med weekendvagt hver 2. weekend. Hvis du ønsker at være en del af en arbejdsplads i udvikling og med fokus på faglighed og trivsel, så har vi jobbet til dig.
 
Om os:
Vibedal Plejecenter består af 62 plejeboliger, som er fordelt på 3 somatiske teams og 1 specialafsnit for mennesker med demens. Vi har et aktivitets- og dagcentertilbud, modtagerkøkken og motionscenter. Vi har særdeles gode fysiske rammer inde og ude for både beboere og personale.

Vi er en personalegruppe, der er optaget af høj faglighed, samt et godt arbejdsmiljø og trivsel i hverdagen. Vi arbejder ud fra vores fælles værdier:  Humor - Engagement - Anerkendelse - Respekt - Trivsel.

Vi har fokus på vores samarbejde også på tværs i vores hus. Vi arbejder målrettet med I Sikre Hænder og rehabilitering og tværfaglighed er omdrejningspunktet for vores samarbejde.
Vi er uddannelsessted for sygeplejestuderende og hjælper- og assistentelever og et godt læringsmiljø vægtes højt.
 
Vi tilbyder:
 • Et spændende job med mange faglige udfordringer
 • Mentorordning, der sikrer en god introduktion til dit ansvarsområde
 • Et nært samarbejde med gode og dygtige kolleger, der har fokus på kerneopgaven
 • Et tværfagligt, åbent og engageret samarbejdsmiljø med meget afvekslende arbejdsdage
 • Et spændende arbejde med mulighed for indflydelse og udvikling
 • En arbejdsplads med masser af humor og hvor vi prioriterer arbejdsglæde højt

Om dig:
Vi søger en kollega, der vil arbejde tværfagligt med helhed i opgaveløsningen. Du ønsker at medvirke til at skabe det gode hverdagsliv for vores beboere, så de oplever værdighed, livskvalitet, tryghed og sikkerhed i tæt samarbejde med beboernes pårørende.

Vi forventer, at du:
 • Kan skabe nærvær og relationer og er bevidst om betydningen af egen tilgang til vores beboere
 • Kan anvende anerkendende kommunikation i samarbejdet
 • Kan arbejde ud fra en rehabiliterende tankegang og tilpasse indsatsen løbende i forhold til den enkelte beboers ønsker, behov og ressourcer.
 • Er faglig velfunderet og har lyst og evne til udvikling
 • Er nysgerrig og reflekterende i forhold til eget praksisområde
 • Kan arbejde selvstændigt samt indgå i et tæt tværfagligt samarbejde
 • Er robust og har et stabilt fremmøde
 • Medvirker aktivt til trivslen og arbejdsglæden på Vibedal

Du er velkommen til at kontakte Leder Bente Zobbe tlf. 99 17 40 42 eller Teamleder Charlotte Husum Jensen tlf 99 17 40 18 hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingerne.

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst og aftale om Ny løn.

Du kan læse mere om Vibedal på www.thisted.dk/vibedal

Vi glæder os til at modtage din elektroniske ansøgning med CV og eksamensbevis. Vi venter gerne på den rette person, og vi behandler derfor ansøgningerne løbende, så søg nu.

Ansøgningsfrist: 31. december 2020

Klik her for at søge