Teamleder til Kristianslyst

Sidste svarfrist: 23.09.2020
Går du med drømmen om at blive en del af et ledelsesteam og forstår at skabe sammenhængskraft på tværs af faggrupper, vagtlag og organisation, så er det dig, vi er på udkig efter.

Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor du
 • Mærker, at kerneopgaven er i centrum
 • Har mulighed for at deltage i relevante kurser/ uddannelse
 • Får oplæring og mentorordning
 • Deltager i netværk for teamledere på tværs af kommunen
 • Får ansvarsområder som for eksempel I sikre hænder og UTH
 • Får ansvar for Kristianslyst som virksomhedscenter
 • Oplever, at vi har et uhøjtideligt miljø, hvor humoren har plads.

Vi forestiller os, at du
 • Har en social- og sundhedsfaglig baggrund
 • Er selvstændig, fleksibel og tydelig
 • Eventuelt har erfaring med ledelse
 • Har en positiv indstilling til hverdagen og bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • Kan bevare overblikket, også i pressede eller konfliktfyldte situationer
 • Evner hurtig omstilling og prioritering af opgaver
 • Er en god samarbejdspartner
 • Kan skabe gode relationer til borgere, pårørende, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Vi søger en teamleder, der
 • Brænder for ledelse af engagerede og dygtige medarbejdere, inden for det somatiske område, herunder afholdelse af ansættelses-, trivsels-, udviklings- og omsorgssamtaler
 • Ser potentialet i den enkelte medarbejder
 • Prioriterer at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø
 • Sætter patientsikkerheden højt.

Som teamleder vil du blandt andet skulle
 • Være nærmeste sparringspartner for plejepersonalet
 • Varetage mødeledelse og deltage i relevante arbejdsgrupper
 • Bidrage til implementering af faglige projekter, herunder rehabilitering, dysfagi projekt, i sikre hænder og vores journalsystem CURA
 • Medvirke til at sikre optimal drift og ressourceudnyttelse
 • Deltage i det kliniske arbejde.

Lidt om os
 • Vi er et plejecenter med i alt 40 almindelige pladser, fordelt i 2 afdelinger
 • Vi bor midt i Thisted by omgivet af en skøn park
 • Mange af os har været her i rigtig mange år, så du vil blive mødt af en stor erfaring, som vi meget gerne deler med dig
 • Vi har eget køkken, vaskeri og serviceafdeling
 • Vi har træningsfaciliteter, som frit kan benyttes
 • Vi er ca. 55 medarbejdere med forskellig uddannelsesbaggrund
 • Vi er uddannelsessted for SOSU-elever, sygeplejestuderende, kost- og ernæringsassistent elever
 • Vi lægger stor vægt på at have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som alle bidrager til. Vi er i år kåret som Region Nordjyllands sundeste arbejdsplads.

Vores værdigrundlag
 • Kristianslyst er stedet, hvor det enkelte menneske er enestående
 • Vi udvikler det tværfaglige samarbejde gennem dialog
 • Åbenhed, tillid og respekt vægtes højt
 • Vækst og positivt livssyn gør Kristianslyst til et godt sted at være.

Vores opgaver
Vi løser mange komplekse opgaver, hvor vores forskellige fagligheder bringes i spil, så vores beboere oplever en helhedsorienteret og faglig kompetent pleje og omsorg. Det gode hverdagsliv for vores beboere er i fokus.
Medindflydelse og medansvar vægtes meget højt. Vi tror på, at vi sammen lykkes bedst.

Løn
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny løn.
Ugentligt timetal: 37 timer
Tiltrædelsesdato: 1. november 2020.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder Lise Ørbæk Knudsen på 99 17 39 42.
Du kan læse mere om Kristianslyst her
 
Frist
23. september 2020 kl. 8.00.
Samtaler forventes afholdt 28. og 29. september 2020.

Ansøgningsfrist: 23. september 2020

Klik her for at søge