Administrativ medarbejder/vagtplanlægger til staben i socialafdelingen

Sidste svarfrist: 23.09.2020
Kan du spænde bredt fra at kontere regninger til at arbejde med vagtplanlægning ud fra arbejdstidsregler – så er det dig, vi søger.

Stillingen er knyttet til staben i socialafdelingen, som består af 10 medarbejdere, som spænder over både administrative og konsulentfunktioner. Der vil være udgående funktioner, særlig i forbindelse med vagtplanlægningen.
 
Om dig
Vi søger en medarbejder med flair for økonomi, systematik og digitale løsninger. I forhold til arbejdet med vagtplanlægning fordres der et godt overblik men stadig med sans for detaljen, og hvor der skal være styr på overenskomster/arbejdstidsaftaler.

Din baggrund kan fx være som administrativ medarbejder i det private eller offentlige, som revisor/revisorassistent og/eller som fuldtids vagtplanlægger.
Vi lægger vægt på, at du behersker Excel på et højt niveau.
 
Jobindhold
De væsentligste opgaver fremgår af nedenstående:
  • Samarbejde med institutionsledere bl.a. i forhold til afrapportering og beregning af økonomiske spørgsmål, herunder støtte til budgetopfølgninger
  • Udarbejde vagtplaner, ajourføring og lønindberetning i KMD-Vagtplan
  • Bogføring og fakturering
  • Udarbejde mindre regnskaber vedrørende beboere på institutioner
  • Personaleindberetninger ved tilgang, afgang og ændringer i ansættelse og løn
  • Foretage indkøb for institutioner via elektronisk indkøbssystem
  • Indberetning af økonomidata til Tilbudsportalen
  • Almindelig forekommende administrative opgaver
  • Udarbejde smartere løsninger: for eksempel effektivisering via digitale løsningsmuligheder, bedre udnyttelse af Excel m.v.
 
Ugentligt timetal
37 t/uge.
 
Tiltrædelsesdato
Den 1. november 2020.
 
Løn- og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.
 
Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til koordinator Inger-Lis Larsen på tlf. 21 24 87 09 eller leder af socialafdelingens stabsenhed chefkonsulent Richard Holm på tlf. 99 17 19 46.
 
Arbejdsstedets beliggenhed
Korsgade 20, 1. sal, 7700 Thisted, men med udgående funktion til udvalgte institutioner.
 
Ansøgningsfrist
Den 23. september kl. 08.00.
 
Ansættelsessamtaler
Samtaler forventes afholdt tirsdag den 29. september 2020.

 

Ansøgningsfrist: 23. september 2020

Klik her for at søge