Pædagogmedhjælper 30 timer ugentligt til Tumlehuset

Sidste svarfrist: 25.09.2020
Vuggestuen Tumlehuset søger en pædagogmedhjælper på 30 timer.

Har du lyst til at prøve kræfter i en bevægelsesinstitution – så er her en oplagt mulighed.
 
Vi profilerer os som bevægelsesinstitution
og bruger det som et pædagogisk redskab til at understøtte børns leg, læring og trivsel, ud fra den styrkede læreplan. I praksis vil det sige at vi tænker bevægelse ind i alt hvad vi foretager os, som vedrører børnene, med skærpet fokus på sansemotorik/reflekser.

I Tumlehuset arbejder vi meget struktureret. Dette gøres blandt andet ved, at vi placerer os strategisk rundt om i huset og på legepladsen, så vi altid er en tilgængelig voksen for barnet.  Ofte arbejder den voksne alene med en børnegruppe. Kerneydelsen er børnene, og det vægter vi utroligt højt.

Vi er en vuggestue som arbejder både stue og funktionsopdelt. Dette medfører, at vi som personale altid skal være omstillingsparate og fleksible, da vi arbejder på tværs af stuerne.

Ovennævnte er sådan vi normalt arbejder, men her i Corona tiden arbejder vi lidt anderledes da en omstrukturering har været nødvendigt.  Vi arbejder nu i opdelte og mindre grupper, med de samme voksne og børn. Yderligere informationer vedr. Corona Strukturen vil blive givet til ansættelsessamtalen.

Vi har børn med særlige behov, så det er særligt vigtigt for os, at der arbejdes anerkendende med de styrker og svagheder børnene har, med fokus på det som barnet er god til. Desuden har vi mange børn af flerkulturelle familier, så respekt for forskellighed og plads til alle er noget vi tager meget seriøst.
 
Som personalegruppe vægter vi faglighed højt
og vi er et team af engagerede, meget arbejdsomme mennesker, som brænder for det koncept, vi arbejder ud fra. Vi har et højt humør og er generelt meget positive i dagligdagen.

Vi er et hus med mange spændende udfordringer i dagligdagen, nogle mere komplicerede end andre, så brænder du for Tumlehusets koncept og tænker, at du kan føle ejerskab, for netop det vi står for, så vil vi glæde os til at læse din ansøgning.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.
Forud for ansættelse vil der blive indhentet børneattest.
 
Tiltrædelse
Den 1. november 2020 eller snarest derefter.
 
For yderligere oplysninger
Pædagogisk leder, Gitte Thyrrestrup kontaktes på 99 17 36 60.

Det forventes, at du har læst om os på vores hjemmeside inden du søger stillingen.
 
Ansøgningsfrist den 25. september 2020. senest kl. 12.00
Samtaler forventes afholde den 29. september.

Tumlehuset
Grønningen 12
7700 Thisted

Ansøgningsfrist: 25. september 2020

Klik her for at søge