Afdelingsleder til Rolighedsskolens indskolingsafdeling og SFO

Sidste svarfrist: 21.08.2020
Rolighedsskolen søger en afdelingsleder til indskoling og SFO i skolens almenafdeling.

Rolighedsskolen er beliggende i den østlige del af Thisted by, og består af en stor almenafdeling og en stor specialafdeling. I almenafdelingen er der 0.- 6. klassetrin i to spor, med cirka 330 elever, herunder tre Rolighedsklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og èn modtagerklasse. Østermølleafdelingen er for elever med betydelige varige kognitive, psykiske og/ eller fysiske funktionsvanskeligheder, med cirka 60 elever. Begge afdelinger har hver en SFO, som rigtig mange af vores elever har glæde af hver dag.

Personalet på skolen udgør cirka 125 medarbejdere - lærere, pædagogisk- og servicepersonale. Ledelsen består af fem personer - skoleleder, viceskoleleder i almenafdelingen, viceskoleleder og en afdelingsleder for Østermølleafdelingen, samt den afdelingsleder vi nu søger.

Indskolingen i Rolighedsskolens almenafdeling er delt i et A-hus for 0.-1.årgang, en modtagerklasse, et B-hus for 2. - 3. årgang samt én samlet SFO. Indskolingen har 24 dygtige og engagerede lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere/assistenter tilknyttet, og du vil blive nærmeste leder for denne blandede personalegruppe. Der er et tæt samarbejde mellem medarbejdergrupperne omkring elevernes skoledag. Vi er stolte af både vores skole og vores SFO og det fritidstilbud, der tilbydes her, og vi ønsker, at der fortsat skal være både god sammenhæng men også tydelig forskel på skole- og fritidsdel.

Som leder af indskoling og SFO vil der, ud over personaleledelsen, også være andre opgaver tilknyttet. Det forventes blandt andet, at du fortsætter den pædagogiske udvikling i indskolingen, prioriterer det tætte forældresamarbejde og deltager i møder omkring elever. Derudover vil der være en række administrative opgaver tilknyttet.

Indskolingslederen skal have et særligt tæt samarbejde med almenafdelingens viceskoleleder, som er leder af mellemtrinet, men vil ligeledes indgå som en del af skolens samlede ledelsesteam samt et dygtigt administrativt personale. I ledelsesteamet har vi for kommende skoleår særligt fokus på læringscirklen og læringssamtaler samt på PFL, hvor elevernes læring og trivsel er vores omdrejningspunkt.

Vi søger en indskolingsleder, der
 • kan varetage daglig ledelse af skolens indskolingsafdeling, både skole og SFO - herunder såvel pædagogisk ledelse som personaleledelse
 • kan forene og gensidigt supplere lærernes og pædagogernes kompetencer i et samarbejde til gavn for børnenes trivsel og læring
 • kan give sparring og vejledning til indskolingslærerne
 • kan give sparring og vejledning til det pædagogiske personale
 • kan skabe legitimitet i forhold til indskolingens personalegrupper og påtage sig lederskabet
 • kan se potentialet i forhold til alle børn og møde dem og deres forældre med nærhed og respekt - dér, hvor de er
 • vil og kan understøtte et konstruktivt samarbejde på tværs af afdelinger
 • har et bredt anerkendende børnesyn
 • er modig og robust.

Vi kan blandt andet tilbyde
 • en skole baseret på helhedstænkning og helhedssyn på barnet
 • en afvekslende og spændende arbejdsplads i udvikling
 • en dygtig medarbejdergruppe, der vil eleverne, skolen, teamsamarbejdet i og på tværs af afdelingerne
 • en høj faglighed og fokus på trivsel, faglighed, respekt og fællesskab
 • gode elever og en meget opbakkende og engageret forældregruppe
 • et fokuseret og reflekteret ledelsesteam
 • en dedikeret indsats i forhold til et godt arbejdsmiljø
 • et ledelsesteam, hvor sparring, meningsudveksling og samarbejde er i højsædet.

Vi forventer, at du
 • er en synlig, tydelig og nærværende leder for alle medarbejdere i indskolingen
 • har en anerkendende tilgang, der kan motivere og skabe arbejdsglæde
 • kan træde i karakter og tage et ledelsesansvar
 • er en god kommunikator både skriftligt og mundtligt
 • arbejder systematisk og struktureret samt sørger for at følge sager til dørs
 • kan bevare overblikket i en kompleks hverdag
 • er god til at skabe relationer
 • vil samarbejde om gode overgange
 • formår at arbejde selvstændigt samtidig med, at du er en stærk teamplayer
 • er uddannet lærer eller pædagog og enten er påbegyndt eller er indstillet på at påbegynde en relevant lederuddannelse
 • har glimt i øjet og plads til smil.

Der henvises i øvrigt til skolens hjemmeside, hvor du kan læse mere om skolen, samt oversigten over Thisteds skoler, hvor du kan læse om det samlede skolevæsen i Thisted.
Vi ser meget gerne, at du tager kontakt til skolen for et besøg og en uformel snak inden ansøgning.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.
Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.
Tiltrædelse 1. oktober 2020.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skolens ledelse. Kontakt skoleleder Lise Lybæk på 99 17 42 02 eller 23 44 78 01 eller viceskoleleder Helle Mejdahl Stender på 99 17 42 04 eller 23 34 96 26.

Ansøgningsfrist
21. august 2020, kl. 8.00.
Første samtalerunde er 24. august 2020, og anden samtalerunde er 27. august 2020.
Der indhentes referencer mellem første og anden samtalerunde.

Ansøgningsfrist: 21. august 2020

Klik her for at søge