Socialrådgiver/socialformidler til Børne- og Familierådgivningen

Sidste svarfrist: 17.08.2020
Børne- og Familierådgivningen søger 1 socialrådgiver/socialformidler til barselsvikariat

En af vores faste socialrådgivere skal på barsel, hvorfor vi også søger en dygtig barselsvikar på fuld tid i denne periode til at arbejde på Myndighedsområdet i Thisted Kommunes Børne- og familierådgivning. Der ønskes start hurtigst muligt.

I Familierådgivningens sektion for Myndighed og Familieindsatser arbejdes på Myndighedsområdet med særlig støtte til børn og unge i alderen 0-23 år.

Organisatorisk er vi opdelt i 3 teams, bygget op omkring specialerne indenfor udsatte området:
 • En Modtagelse der varetager sagsbehandling omkring modtagne underretninger og tidlig forebyggende arbejde igangsættes, samt hvor der arbejdes med processer omkring §§ 41og 42.
 • Et Undersøgelsesteam der varetager sagsbehandlingen omkring arbejdet med processen omkring børnefaglige undersøgelser, handleplaner, opfølgning på forebyggende foranstaltninger samt efterværn.
 • Et Anbringelses og hjemgivelsesteam der varetager alt sagsbehandling omkring anbragte børn og unge og de tilhørende processer forbundet hermed.

Børne- og Familierådgivningen er en udviklingsorienteret arbejdsplads, der vægter et godt arbejdsmiljø, kvalitet i arbejdet og udvikling i det faglige som tværfaglige arbejde. Vi er ca. 30 socialrådgivere-/socialformidlere i sektionen og arbejder ud fra ICS og DUBU i det daglige arbejde. Vi vægter udvikling og inddragelse af nye metoder og tilgange til at dygtiggøre os yderligere i sagsbehandlingen ud fra ICS-metoden og IT-systemet DUBU.  Desuden har vi fokus på fremskudthed og et anerkendende mindset, hvor muligheder fremfor begrænsninger kommer i fokus.
Som myndighedssagsbehandler vil dine primære arbejdsopgaver bestå i:
 • Udførelse indenfor Servicelovens kapitel 3, 9 og 11 – tilbud og særlig støtte til Børn og unge.
 • Aktiv inddragelse af børn/unge, deres forældre og netværk.
 • Forebyggende arbejde med fokus på ressourcer og hvor borgerne bliver agenter i deres eget liv.
 • Tværfagligt samarbejde og en helhedsorienteret indsats.
 • Tovholderfunktion i unges overgang til voksentilværelsen.
Vi forventer, at du:
 • Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler, gerne med erfaring indenfor børneområdet.
 • Er en god teamplayer, som også kan arbejde selvstændigt og loyalt ud fra fælles værdier og retningslinjer.
 • Er god til at skabe overblik i en travl hverdag og arbejder systematisk.
 • Har gode kommunikative evner.
 • Kan indtage et fagligt perspektiv i holdnings og meningsdrøftelser.
 • Er positivt indstillet på nye udfordringer og åben for læring i faget.
 • Er psykisk robust.
 • Er systematisk og kompetent ITbruger - Evt. har kendskab til ICS og DUBU.
Vi tilbyder:
 • Engagerede kollegaer, der er organiseret i teams.
 • En arbejdsplads der giver plads til forskellighed, humor og et godt kollegialt fællesskab.
 • Et spændende, alsidigt og udfordrende arbejde.
 • Et dynamisk arbejdsmiljø, der inddrager forandring og udvikling.
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling.
 • Ledelsesmæssig støtte.
 • Teamsupervision.
 • Flextid.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Ønskes yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Teamleder Louise Zinther på tlf. 22 40 17 32 eller Teamleder Camilla Hassing på tlf. 29 67 55 57.

Ansøgningsfrist: mandag den 17. august 2020 kl. 8.00 Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 35.
Ved eventuel ansættelse skal der underskrives samtykkeerklæring til indhentelse af børneattest.

Tiltrædelse: 1. september eller snarest derefter

Ansøgningsfrist: 17. august 2020

Klik her for at søge