Sundhedsfaglig medarbejder til Nørbygård - forsorgshjem og alkoholbehandlingscenter

Sidste svarfrist: 16.07.2020
Nørbygård søger en social- og sundhedsassistent/sygeplejerske til et vikariat på 30 - 37 timer ugentligt med ansættelse hurtigst muligt og frem til 31. december 2020.

Indledningsvis omfatter stillingen primært aften- og sovende nattevagter med rådighedsvagt samt weekendarbejde. Senere på året skal der forventes blandede vagter. Du ville skulle forvente at indgå i det sundhedsfaglige team.

Nørbygård er et center med en bred vifte af specialiserede tilbud målrettet mennesker, der er afhængige af alkohol, medicin og andre stemningsændrende stoffer, samt forsorgshjem til mennesker med særlige sociale problemer.

Nørbygård har 24 døgnpladser fordelt på tre interne bo-afdelinger. Nørbygårds døgnafdelinger modtager cirka 120 borgere årligt, som modtager et behandlings- eller omsorgstilbud. Nørbygårds væsentligste ressource er et engageret og kompetent tværfagligt medarbejderteam på i alt 20 medarbejdere.

Nørbygård forsorgshjem er et midlertidigt botilbud, omsorg og støtte for mennesker med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan ophold sige i egen bolig. Ved ophold i forsorgshjemmet arbejdes der med en helbredsorienteret social afklaring og helbredsmæssig stabilisering. Der arbejdes med individuelle opholdsplaner, herunder håndtering af misbrugs- og psykiske problemstillinger. Der er tilbud om samtaler, værkstedsaktiviteter, undervisning og sundhedsfremmende aktiviteter. Der arbejdes med motivation til at lave forandringer, som kan forbedre beboerens levevilkår.

I Nørbygårds behandlingskoncept indgår udover ovenstående elementer af en kognitiv model om tilbagefaldsforebyggelse, problemløsende gruppeterapi, tilbagefaldsforebyggende terapi, undervisning samt samtaler i mindre grupper. Desuden er der sideløbende individuelle samtaleforløb og parsamtaler, der tilrettelægges efter behov. Der arbejdes med individuelle behandlingsplaner.

Vi kan tilbyde et udviklende arbejdsmiljø, hvor der arbejdes i teams.

Vi ønsker, at du
  • har en sundhedsfaglig grunduddannelse og er fagligt velfunderet i forhold til målgruppen
  • har gode kommunikations- og formidlingsevner
  • er personligt engageret, selvstændig og handlingsorienteret
  • har en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang
  • er fleksibel og kan omsætte opnåede kompetencer til praksis
  • vil arbejde med på Nørbygårds mål og værdigrundlag
  • har lyst til at indgå i samarbejdet med Nørbygårds tværfaglige medarbejderteam

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst/aftale med den forhandlingsberettigede organisation og Kommunernes Landforening. Stillingen er omfattet af ny løn og endelig indplacering forhandles. 

Vil du vide mere? 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til centerleder Lene Drejer eller souschef teller på vores hjemmeside. Nørbygård er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Thisted kommune og er tilknyttet KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark.

Ansøgere må påregne at blive anmodet om, at der skal indhentes straffeattest.

Ansøgningsfrist
16. juli 2020. Dog forbeholder vi os retten til at indkalde ansøgere løbende, da vi står i et akut behov.

Ansøgningsfrist: 16. juli 2020

Klik her for at søge