Pædagog til Limfjordsbørnehaven

Sidste svarfrist: 15.06.2020
Ved Limfjordsbørnehaven er en fast stilling som pædagog på 34 timer/ugentligt ledig til besættelse pr. 1. august 2020 eller snarest derefter.

Har du lyst til et job med mange udfordringer, høj faglighed og med stor lyst til stadig udvikling, så er det dig vi leder efter.

Limfjordsbørnehaven er en mangfoldig børnehave med en fantastisk placering ned til fjorden og et personale, der samarbejder ud fra høj faglighed om at lave de absolut bedste år i børnehaven. Vi er normeret til 47 børn fordelt på 3 stuer. To stuer med de 3 – 4 årige og en stue med kommende skolebørn Vi vægter medbestemmelse, selvstændighed, udvikling, kendskabet til egne og andres behov og fællesskab højt. Vores børnegruppe er mangfoldig og glad med mange forskellige behov og masser energi og lyst til at lege. Vores hverdag er i høj grad baseret på de sociale relationer børnene imellem. Naturen omkring bruger vi til at tage på ture, oplevelser og laver kreative aktiviteter. Derudover elsker vi sang og er med i sangens Hus.

I Limfjordsbørnehaven arbejder vi ud fra et klart mål. Vi skal gøre børnene parate til at møde verden og møde skolen. Leder og medarbejder arbejder sammen om at skabe de trygge rammer og strukturer for udvikling og trivsel, som netop børn har brug for. Vi arbejder hver dag på at gøre børnene til selvstændige personer, der kan mærke efter i sig selv og sætte ord på følelser og behov. Til at opfylde vores mål er vi en personalegruppe med mange forskellige kompetencer og interesser – særligt vægter vi åbenhed og ærlighed og lyst til at lære af hinandens forskelligheder. Herudover har vi et aktivt forældreråd og god opbakning fra forældregruppen.

Vores ønsker til dig er at du:
  • er indstillet på at tage ture ud af huset, i f.eks. nærområdet, med en mindre gruppe af børn – dels for at styrke de sociale relationer børnene imellem samt for at støtte op omkring det enkelte barns behov.
  • kan have overblik over både stuens børn men også i forhold til huset som helhed.
  • kan planlægge og prioritere dagligdagen ud fra den styrkede læreplan.
  • kan arbejde med skiftende kollegaer i temadagene.
  • har lyst til at bruge naturen omkring.
  • er åben for at der i personalegruppen er respekt for hinandens forskelligheder.
  • har kendskab til og interesse for at bruge IT i dit arbejde og eventuelt til Aktionslæring.
  • har en anerkendende tilgang til børn og forældre.
  • vil arbejde med Thisted kommunes inklusionsfremmende tiltag sammen med dine kollegaer.

Hvis du ønsker at vide mere er du velkommen til at ringe til pædagogisk leder Vivi Lang, tlf.nr. 9917 3655 eller områdeleder Mette Houe tlf.nr. 40 34 41 40.

Alle ansøgere må forvente at blive anmodet om samtykke til at vi indhenter børneattest. Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst og principperne om Ny Løn.

Ansøgningsfrist er den 15. juni 2020. Vi forventer at holde samtaler i Limfjordsbørnehaven den 18. juni 2020.

Ansøgningsfrist: 15. juni 2020

Klik her for at søge