Chef for Center for Økonomi og Løn

Sidste svarfrist: 15.06.2020
Thisted Kommune søger en ny Chef til Center for Økonomi og Løn, der kan agere sparringspartner for såvel direktionen som kommunalbestyrelsen.

Vi leder efter en chef, der kan klæde borgmester og økonomiudvalget på ved at formidle kompliceret stof på en forståelig måde. Du skal kunne udføre den politiske betjening, så politikerne føler sig trygge og har tillid til dig.

Som økonomichef refererer du til kommunaldirektøren, og du kommer til at indgå i kommunens chefgruppe på i alt 11 chefer. Vi forventer, at du vil deltage aktivt i gruppens arbejde, da det er en forudsætning og en vigtig arena for din strategiske ledelse. Du skal være med til at skabe et stærkt fællesskab og samspil også på chefniveau.

Du skal sikre, at Center for Økonomi og Løn fungerer som et centralt servicecenter for resten af organisationen på økonomi- og lønområdet. Du og dine medarbejdere er direktionens højre hånd og skal sikre, at hele kommunens økonomistyring fungerer optimalt.

Det bliver din opgave at gennemføre en driftssikker budgetproces og balancere understøttelsen af fagområderne med ansvaret for kommunens samlede økonomi. Du skal kunne udfordre fagområdernes budgetønsker og sætte en langsigtet, bæredygtig strategi for kommunens budgetter. Samtidig skal du have indblik i og respekt for driften.

Du har erfaring med og god fornemmelse for politiske forhandlinger og kan gennemføre en budgetproces, hvor alle føler sig trygge og hørt, og hvor kommunens overordnede økonomi hænger sammen. Samtidig har du erfaring med ledelse - både på et personalemæssigt og strategisk plan.

Vi lægger vægt på, at du har arbejdet med det økonomiske område i en kommune eller en region, har indsigt i forvaltning af kernevelfærdsydelser og kan understøtte fagcheferne i
at levere den bedste service til vores borgere.

Vi tilbyder dig:
Økonomichefen er Chef for Center for Økonomi og Løn (CØL), og har direkte ledelse af fire sektionsledere og en teamleder.

Det er et center med ambitioner om at være på forkant inden for vores faglige felter og garanter for stabil og sikker drift, men også ambitioner om at være organisationens strategiske samarbejdspartner og bidrage aktivt til udviklingen af Thisted Kommune.

Center for Økonomi og Løn er fordelt på fire sektioner (Løn og personale, Økonomi, Budget og udvikling, Regnskab og revision) og et indkøbsteam. Trivslen og arbejdsmiljøet er i top, og bæres af 48 kvalificerede og positive medarbejdere, der respekterer hinanden og altid er med på et godt grin.

Du kan læse mere om stillingen og Thisted Kommune i job- og personprofilen.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Ansættelsen sker indenfor rammerne af Aftale om aflønning af chefer. Lønniveauet forventes at være ca. 750.000 årligt + pension (20,17% incl. fritvalgsordning på 4,37%). Den endelige løn fastsættes efter forhandling mellem de forhandlingsberettigede parter.

Tiltrædelse:
1. august 2020 eller snarest derefter.

For yderligere oplysninger:
Har du spørgsmål til jobbet, eller ansættelsesforløbet, er du velkommen til at kontakte Kommunaldirektør Ulrik Andersen, tlf. 20 46 98 53 eller Sektionsleder Else Marie Østergaard, Center for Økonomi og Løn tlf.: 24 45 51 67.

Ansøgningsfrist er mandag den 15. juni kl. 8:00

Samtaler er planlagt:
Samtaler afholdes i to runder: 1. samtale den 18. juni og 2. samtale den 25. juni 2020.
Der vil desuden være en personlig tilbagelæsning på en personprofil for de kandidater der går videre til 2. samtalerunde.

Ansøgningsfrist: 15. juni 2020

Klik her for at søge