Plejepersonale til Hjemmeplejen Nord

Sidste svarfrist: 19.08.2019
Er du mon vores nye plejefaglige kollega?
Kære social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper. Vi mangler nye plejefaglige kolleger – så hvis du er jobsøgende eller ønsker nye udfordringer, så vil vi meget gerne, at du sender en ansøgning. Lige nu arbejder vi nemlig hver 2. weekend, men hvis vi får flere kolleger, bliver der sikkert mulighed for flere friweekender til os alle.

I Thisted Kommunes Hjemmepleje sætter vi borgeren i centrum og arbejder sammen om at "skabe rammerne for det gode hverdagsliv".

Vi kan tilbyde en arbejdsplads, hvor
 • vi arbejder med borgeren i centrum
 • vi har stort fokus på faglig udvikling og høj kvalitet i kerneopgaven
 • patientsikkerhed er et nøglebegreb
 • du vil blive oplært af kvalificerede og engagerede kolleger og medarbejdere
 • to dage aldrig er ens
 • det gode samarbejde er i fokus, både med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • vi arbejder efter Thisted Kommunes værdiord: åbenhed, anerkendelse, tillid, loyalitet og troværdighed
 • vi har fokus på godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • miljøet er uhøjtideligt, med plads til godt humør.

Vi søger en medarbejder, som
 • er uddannet social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælåer
 • kan arbejde med udgangspunkt i den enkelte borger og udvise medmenneskelig forståelse, respekt og omsorg i relationen
 • kan lide at arbejde i en travl hverdag, hvor ingen dage er ens
 • er stabil og fleksibel
 • kan varetage den grundlæggende sygepleje til borgere, i stabile forløb og medvirke ved de mere komplekse opgaver, i tæt samarbejde med sygeplejersken
 • er fortrolig med IT, og anvender dette aktivt som dokumentationsredskab
 • arbejder ud fra den rehabiliterende tanke
 • kan skabe positive relationer til både borgere og kolleger
 • kan bevare overblikket - også i pressede eller konfliktfyldte situationer
 • kan lide faglige udfordringer og evner at arbejde med en høj grad af selvstændighed
 • har en positiv og kreativ tilgang til nye udfordringer og forandringer
 • er opsøgende og engageret
 • er fagligt nysgerrig og brænder for faget
 • har en positiv indstilling til hverdagen, og bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø
 • gerne har kørekort, men cykelruter er også en mulighed.

Om organisationen
Hjemmeplejen Nord har mødested på Industrivej 5 i Thisted i nyrenoverede lokaler fra 2017, hvor cirka 250 medarbejdere er tilknyttet – heraf cirka 235 fastansatte.

Uddannelsesmæssigt består medarbejdergruppen hovedsageligt af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Desuden fungerer vi som uddannelsessted for elever indenfor sundhedsfagene.

Hjemmeplejen i Thisted er opdelt i tre teams, nemlig Team Nordthy/Hannæs, Team Thisted Østby og Team Thisted Vestby, som dækker borgerne i de pågældende områder. Derudover er der et team for de faste aften- og nattevagter. Hvert team har tilknyttet faste medarbejdere fra alle uddannelsesniveauer: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere - med sygeplejersken som den faglige frontperson og konsulent.
Vi anvender CURA omsorgsjournal som dokumentationsredskab.

Hvis du mener, at du har de rette kompetencer og kan se dig selv som vores kommende kollega, hører vi meget gerne fra dig

Løn- og ansættelsesvilkår
Ugentligt timetal er som udgangspunkt 30 timer i dagvagt og/eller aftenvagt.
Tiltrædelsesdato er 1. oktober eller gerne før.
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til en af teamlederne Kathrine Josefsen, Hanna Søndergaard, Heidi Henningsen eller Anni Jørgensen på 99 17 43 00.

Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning med kopi af relevant dokumentation (uddannelsesbevis, bevis for forflytningskursus, kopi af kørekort med videre) senest 19. august kl. 8:00.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler 23. august 2019.

Ansøgningsfrist: 19. august 2019

Klik her for at søge