Pædagogmedhjælper til Børnehuset Kathøj 28 timer

Sidste svarfrist: 05.08.2019
Vi kan tilbyde dig et Børnehus, der lægger vægt på en god blanding af strukturerede aktiviteter, oplevelser og leg, med plads til rum og nærvær for børnene. Udelivet og livet med dyr kendetegner Børnehuset Kathøj, og derfor skal du som ansøger se værdierne i netop dette.

Vi har en meget stor have, der giver rig mulighed for udfordringer og leg. Vi har et dyrehold i Børnehuset, som også bliver en del af dine opgaver sammen med børnene.

Vi er et Børnehus, som prioriterer samarbejde højt, både i vores hverdag som kollegaer, men også sammen med forældrene, for sammen med dem at sikre deres barns udvikling og trivsel fra første til sidste dag i Kathøj.

I Kathøj har vi et højt pædagogisk niveau, dvs. vi arbejder målrettet ud fra vores læreplaner, og vi arbejder ud fra forskningsbaseret viden. Børnenes tryghed er vigtig, og derfor er medarbejderne i Kathøj synlige voksne, der tilgår børnene med høj faglighed, omsorg og vejledning. Lige nu arbejder vi med de nye læreplaner, og med rum og design indenfor og udenfor.

Vi forventer, at du som person
 • er ansvarlig, ærlig og troværdig
 • er fleksibel og omstillingsparat
 • er nærværende og tillidsskabende
 • tør udfordre hverdagen
 • er positivt indstillet og gerne med ”et glimt i øjet”
 • er god til at skabe en god relation

Vi forventer, at du
 • har lyst til at være ude i alt slags vejr,
 • vil indgå i det praktiske og pædagogiske arbejde med dyrene i Børnehuset.
 • bidrager med ideer og med mod til, i samarbejde med kollegaer at føre nye ideer udi livet.
 • kan anvende IT.
 • har en solid faglighed og vil fortsætte arbejdet med at udvikle et anderledes børnehus.

Børnehuset er et integreret udebørnehus, normeret til 56 pladser for de 3 – 6 årige og 15 pladser til de 0 – 2 årige. Stillingen er primært i børnehavedelen.

For yderligere information
rettes henvendelse til konstitueret pædagogisk leder Janne Odgaard, telefon 99 17 36 70.

Alle ansøgere må påregne at blive anmodet om samtykke til indhentelse af børneattest.

Løn- og ansættelsesvilkår
Aflønningen sker efter principperne om Ny Løn og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgningsfrist
5. august kl. 12, og samtaler forventes afholdt i uge 33.

Tiltrædelse 1. september eller snarest derefter.

Ansøgningsfrist: 5. august 2019

Klik her for at søge