Sygeplejerske til Dragsbækcentrets træning-rehabiliteringsafdeling

Sidste svarfrist: 22.07.2019
Vi ønsker os en sygeplejerske, der har gode pædagogiske og kommunikative evner, som sætter fagligheden højt, og har hjertet med i opgaveløsningen.
Afdelingen modtager primært borgere med træning-rehabiliteringspotential. Borgergruppen er meget forskelligartet. Der er ofte tale om borgere med komplekse sygdomsmæssige udfordringer, hvorfor det er en fordel, at du har nogen erfaring som sygeplejerske i bagagen.

I afdelingen arbejdes med neuropædagogiske tilgange som fællesnævner. Vi holder tværfaglig borgerkonference flere gange ugentligt.
Afdelingen er uddannelsessted for såvel social- og sundhedsassistentelever som sygeplejestuderende.
Lidt om os
Dragsbækcentret er et af Thisted Kommunes plejecentre og er beliggende i Thisted by. Centret har 32 plejeboliger (Bakkely), 15 trænings-rehabiliteringspladser, et stort centralkøkken (som også leverer mad til et af kommunens øvrige centre), ambulant træningsfunktion og et kronikerafsnit.
Læs mere om Dragsbækcentret på vores hjemmeside.
Vi tilbyder
 • et arbejdssted med velordnede forhold og gode fysiske rammer
 • et godt arbejdsmiljø såvel fysisk som psykisk
 • højt motiveret og engageret personale
 • en arbejdsplads i udvikling
 • indflydelse på tilrettelæggelsen af dine arbejdsopgaver
 • yderligere en sygeplejerske i afdelingen at sparre med
 • en afdeling med stort flow og mange forskelligartede opgaver
 • tværfagligt samarbejde med SOSU-personale og terapeuter tilknyttet afdelingen.  
Kvalifikationer
Ansættelsen forudsætter autorisation som sygeplejerske. Desuden forventer vi, at du
 • har lyst til at arbejde med en meget bred borgergruppe
 • indgår positivt i det daglige samarbejde med kollegaer, eksterne samarbejdspartnere og borgere/pårørende
 • rummer udfordringer, og ser muligheder frem for begrænsninger
 • kan arbejde under pres og bevare overblikket
 • arbejder ansvarsbevidst og selvstændigt, men samtidigt formår at uddelegere til kollegaer
 • har gode formidlingsevner, har lyst til at lære fra dig og være i ”konsulentrollen”
 • har flair for dokumentation – vi anvender CURA, så det er klart en fordel, at du har erfaring hermed
 • er mødestabil og fleksibel.  
Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny Løn. Der er tale om en fast stilling med tiltrædelse hurtigst muligt eller senest den 1. september 2019. Der arbejdes med fem dages fremmøde i dagvagt. Som udgangspunkt er undtaget arbejde i weekender og aftener. Timetal 30-37 ugentligt efter ønske.
Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til leder af Dragsbækcentret/Klitrosen Lotte Kjærgaard Bloch på telefon 23 47 05 30 eller mail lkbl@thisted.dk. Du er også meget velkommen til at aftale et besøg hos os.
Arbejdspladsens adresse
Dragsbækcentret
Simons Bakke 37
7700 Thisted
Ansøgningsfrist
22. juli 2019 kl. 8.00 via elektronisk link.
Samtaler forventes at finde sted 24. juli 2019 om eftermiddagen.

 

Ansøgningsfrist: 22. juli 2019

Klik her for at søge