Fleksjobkonsulent til Jobcenter Thisted

Sidste svarfrist: 05.08.2019
Jobcenter Thisted søger en fleksjobkonsulent til Fleksjobgruppen, Sektion Helbred og Ressourcer, til "Projekt udvikling i fleksjob II”

I Jobcenter Thisted er vi ambitiøse omkring vores kerneopgave; At hjælpe borgere i job og uddannelse samt bidrage til at virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger. Jobcenter Thisted har cirka 130 dedikerede medarbejdere, der på forskellig vis bidrager til at vi kan lykkes med denne opgave. Vi er et velfungerende hus, hvor vi går engageret til opgaverne. Omgangstonen er uformel og dialogbaseret.

Jobcenter Thisted har modtaget en satspuljebevilling til ansættelse af nye projektmedarbejdere i forbindelse med projektet ”Udvikling i fleksjob II”, i perioden fra april 2019 til september 2020. Vi søger derfor en målrettet og engageret fleksjobkonsulent, der skal løfte opgaven som jobformidler. Gruppens opgave er at fokusere på, og understøtte at, gruppen af ledighedsydelsesmodtagere kommer hurtigere i fleksjob. Den skal desuden understøtte en bestemt målgruppe af fleksjobbere i på sigt at øge deres ugentlige timetal.

Vi forventer, at du
  • har en høj faglighed herunder en uddannelse som socialrådgiver, socialformidler eller lignende
  • på en professionel måde kan forvalte den gældende lovgivning, herunder: følge med i ændringer og i principafgørelser, overholde rettidighed og interne retningslinjer og stille de relevante krav til borger og arbejdsgiver
  • har en åben, direkte og tillidsfuld kommunikationsform
  • foretager en fornuftig prioritering af kerneopgaven i det daglige, herunder at du: har evnen til at arbejde struktureret, systematisk og selvstændigt, har fokus på resultater, og er i stand til at tydeliggøre progressionsmulighederne over for både borger, arbejdsgiver samt andre samarbejdsparter
  • kan håndtere kontakten med borgere med fysiske, psykiske og sociale problemer, og bistå med at fastholde arbejdspladstilknytningen
  • er i stand til at arbejde eksakt, metodisk og disciplineret i en travl hverdag
  • har gyldigt kørekort
Det er fleksjobkonsulentens opgave at sikre en håndholdt og systematisk indsats i relation til at sikre borgerens vej i fleksjob, hvilket blandt andet kræver viden om jobmulighederne på det lokale arbejdsmarked og evnen til hurtigt at skabe et netværk af virksomheder.

Du vil blive en del af fleksjobgruppen i Sektion Helbred og Ressource, der består af 13 dygtige og engagerede medarbejdere samt en teamleder, der alle bidrager til løsning af jobcentres kerneopgave.

Hvis du er fagligt stolt, brænder for socialt arbejde og kan se dig selv som en del af Jobcenter Thisted, er du måske vores nye kollega.

Stillingen er på 37 timer om ugen, med start snarest muligt, og tidsbegrænset frem til udgangen af september 2020.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere informationer ved henvendelse til teamleder Cita Nielsen på 51 17 36 57 eller sektionsleder Berit Peschardt på 21 15 21 98.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst i henhold til Dansk Socialrådgiverforening eller HK samt principperne for Ny Løn.

Ansøgningsfrist
5. august 2019 kl. 8.00. Samtalerne vil finde sted 13. august 2019.
 

Ansøgningsfrist: 5. august 2019

Klik her for at søge