Ergoterapeut til Træning og Rehabilitering

Sidste svarfrist: 24.06.2019
Brænder du for ergoterapi, og kan du lide at tage ansvar og navigere i en travl hverdag med mange samarbejdspartnere, så er du måske den, vi søger?!

Med reference til souschefen i Træning og Rehabilitering søger vi en ergoterapeut til vores Hverdagsrehabiliteringsteam.

Hverdagsrehabiliteringsteamet består af 8 terapeuter – 5 ergoterapeuter og 3 fysioterapeuter, den ene ergoterapeut fungerer som fagkoordinator.

Træningen foregår i borgerens hjem eller på et af plejecentrene i kommunen, så du skal påregne en del kørsel, hvorfor det er vigtigt, at du har en bil til rådighed.

Der er tale om en fast stilling på 37 timer med tiltrædelse 15. august 2019 eller snarest derefter.

Træning og Rehabilitering arbejder efter 3 strategier
  • Helhedsorientering
  • Faglighed
  • Effektivitet

Arbejdsopgaverne relaterer sig primært til Hverdagsrehabilitering, men der vil også være opgaver inden for genoptræning. Som kommunal ergoterapeut har du en rehabiliterende indgangsvinkel til træningen, hvor borgeren medinddrages i målsætning og udfærdigelse af handleplaner.

Vi forventer, at du
  • kan administrere skriftlige opgaver
  • tør tage faglige beslutninger og kan arbejde selvstændigt
  • kommunikerer ærligt og direkte
  • formår at tage teten og være handlekraftig
  • har lyst til at dygtiggøre dig i faget
  • har lyst til at være en del af et godt kollegialt fællesskab.

Arbejdsopgaverne er meget tværfagligt funderet og du vil have et tæt samarbejde med hjemmeplejen og plejepersonalet på centrene. Der vil ofte være situationer, hvor du arbejder alene, og det vil være dig som terapeut, der oftest er den rådgivende part, og den der er med til at igangsætte de rehabiliterende indsatser.
Vi får hele tiden nye udfordringer og nye arbejdsopgaver, hvilket giver en dynamisk hverdag. Vi vægter erfaringsudveksling og koordinering højt, og har derfor fastlagte møder, hvor terapeuter samles.

Fakta om Træning og Rehabilitering
Træning og Rehabilitering har adresse på Simons Bakke 37 i Thisted. I afdelingen er for nuværende ansat 30 trænende terapeuter, 1 hjerneskadekoordinator og en medhjælper hertil, 1 udviklingsterapeut, 1 souschef og 1 ledende terapeut. Dertil kommer sekretærer og servicepersonale. De trænende terapeuter er organiseret i Ambulant- og Arbejdsmarkedsteam, Hverdagsrehabiliteringsteam, Kronikerteam og Døgn – og Hjerneskadeteam. I hvert team er der en fagkoordinator, som er tovholder for den faglige kvalitet.

Vi yder træning efter Servicelovens §83 a § 85, § 86 stk. 1 og 2 og Sundhedslovens § 140, § 140a, § 119 og Loven om Aktiv Beskæftigelse (LAB)

Som hovedregel ligger arbejdstiden på alle hverdage inden for tidrummet 8.00-16.30. Vi er selvtilrettelæggende.
Vi dokumenterer i journalsystemet CURA.

Jobkrav
Autoriseret ergoterapeut.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst med Ergoterapeutforeningen samt principperne for Ny Løn.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger og/eller rekvirere en funktionsbeskrivelse ved henvendelse til leder Tina B. Thomsen eller souschef Randi Mølbach Holme på henholdsvis tlf. 99 17 19 95 eller 99 17 19 86.

Se desuden Thisted Kommunes hjemmeside for yderligere oplysninger om afdelingen.

Ansøgningsfrist
24. juni 2019 kl. 8.00.

Samtaler forventes afholdt onsdag og torsdag formiddag i uge 26.


 

Ansøgningsfrist: 24. juni 2019

Klik her for at søge