Netværksmedarbejder til Visitation og Hjælpemiddel

Sidste svarfrist: 24.06.2019
I Visitation og Hjælpemiddel i Thisted Kommune søger vi en netværksmedarbejder til en udekørende funktion, hvor der er fokus på at understøtte netværket hos særligt sårbare borgere - både hjemmeboende og på plejecentre.

Lidt om os
Visitation og Hjælpemiddel består af 38 medarbejdere med arbejdsplads på Industrivej 5 i Thisted. Du bliver en del af et lille team med afdelingens anden netværksmedarbejder.

Visitation og Hjælpemiddel arbejder ud fra Thisted Kommunes værdier om anerkendelse, loyalitet, troværdighed, åbenhed og tillid. Visitation og Hjælpemiddel arbejder helhedsorienteret med borgeren i fokus og med tværfaglige samarbejdspartnere. Der arbejdes ud fra den rehabiliterende tilgang, hvor borgerens selvstændighed og værdighed er i centrum.

Arbejdsopgaver
 • hjælpe og støtte borgerne i at skabe netværk og relationer
 • brobygger til foreninger og aktiviteter i lokalområderne
 • få struktur på eget liv og egen hverdag
 • støtte borgeren i brug af velfærdsteknologi og digitale løsninger
 • støtte og hjælpe med fx ansøgning til boligstøtte mv.
 • støtte og hjælpe ift. planlægning af flytning til anden bolig som eks. plejecenter

Personlige kompetencer, der vil passe bedst til opgaven
 • kan skabe relationer til mennesker uanset baggrund og situation
 • tålmodig og vedholdende
 • være anerkendende over for borgere - skal føle sig set, hørt og forstået
 • have livserfaring og kendskab til lidt af hvert
 • god til at aflæse følelser og reaktioner
 • god fornemmelse for og viden om, hvornår en borger kan motiveres til nyt, og hvornår der skal holdes igen
 • evner at arbejde selvstændigt og kan planlægge dagene ud fra de aktuelle opgaver
 • evner at samarbejde og skabe tillid til din funktion blandt samarbejdspartnere
 • flair for IT.

Faglige kompetencer
Stillingen forudsætter ikke en bestemt faglig uddannelse eller baggrund, men det vil være en klar fordel, at du tidligere har arbejdet med mennesker. Du skal kunne skrive og tale dansk.

Vi forventer
Stillingen forudsætter, at du har kørekort til personbil og er villig til at bruge egen bil i jobbet.

Arbejdsopgaverne kan være meget forskellige, og der kan ligge arbejdsopgaver uden for den normale arbejdstid, som er mandag til fredag kl. 8-15, torsdag til kl. 17. Der kan være aftaler med borgere fx i forbindelse med aktiviteter, som kan være om eftermiddagen, om aftenen eller i weekenden, og der kan være tidlige morgenmøder med kolleger. Stillingen indebærer derfor fleksibel arbejdstid.

Se funktionsbeskrivelse for stillingen som netværksmedarbejder her

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen er fast og som udgangspunkt på 37 timer om ugen eller efter aftale.

Der aflønnes efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Tiltrædelse pr. 1. september 2019.

Yderligere oplysninger
Er du interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte netværksmedarbejder Birgit Kusk Pedersen på hverdage mellem kl. 12 og 13 på tlf. 29 31 50 13 eller leder af Visitation og Hjælpemiddel Annette Bødkergaard Poulsen på tlf. 99 17 19 00.

Ansøgningsfristen
Vi skal have modtaget din ansøgning senest mandag den 24. juni 2019 kl. 8.00.

Der afholdes ansættelsessamtaler onsdag d. 3. juli.

Ansøgningsfrist: 24. juni 2019

Klik her for at søge