Pædagog til Vestervig Skole

Sidste svarfrist: 18.06.2019
Trives du godt med åbenhed, tillid og tæt samarbejde, så er jobbet her noget for dig.

Da vores fantastisk dygtige pædagog har fået et job tættere på sin bopæl, søger vi en uddannet pædagog, til en fast stilling på 30 timer ugentligt, med besættelse 1. august 2019.

Du får i stillingen din gang i såvel skole, som SFO-delen. I skoledelen vil du stå for støttetimer, understøttende undervisning samt musiktimer i indskolingen. Timerne i skolen er samlæste med 2 klasser ad gangen.
Vi forventer af dig, at du brænder for at lede klasserummet på anerkendende vis, og gerne, at du har gode erfaringer med dig i den henseende. Lige så har vi brug for en pædagog, der har hjertet på det rette sted i vores skolefritidsordning, hvor vi danner rammen om både en god og tryg start samt afslutning på dagen for børnene.

Vigtigt for os er at prioritere det tætte skolehjemsamarbejde, hvor børnenes trivsel og læring er i centrum, og vi nyder stor opbakning og interesse fra forældre. Disse elementer bliver du en naturlig del af.

I Thisted Kommune arbejder vi med Program for Læringsledelse. I dette udviklingsarbejde deltager du, sammen med dine kolleger, i forløb, som opkvalificerer dine kompetencer. Derudover arbejder vi ud fra LP-modellen, som i kommende skoleår fortsat er integreret i vores samarbejde omkring børnene.

Vestervig Skole
En folkeskole beliggende i den sydvestlige del af Thisted Kommune. Vi har et elevtal på 103 børn fordelt på 0. til 6. klasse.
På skolen har vi rigtig gode og opdaterede faciliteter i form af. bl.a. en stor sportshal og udendørs arealer, hvilke giver os gode muligheder for at imødekomme folkeskolereformens krav om bevægelse i undervisningen. Derudover gør vi naturligvis brug af naturen, idet vi geografisk er placeret tæt ved vandet og med Nationalpark Thy tæt på.

Læs mere på Vestervig Skoles hjemmeside.

Tag kontakt til os
Skoleleder Vinni Dalgaard kan træffes på 22 64 12 08 for yderligere oplysninger.

Ansøgningsfrist
Er du interesseret i jobbet, skal ansøgningen være os i hænde senest tirsdag den 18. juni 2019 kl. 08.00.

Samtaler forventes afholdt torsdag den 20. juni fra kl. 17.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Ansøgere skal forvente, at der indhentes børneattest.

Ansøgningsfrist: 18. juni 2019

Klik her for at søge