Pædagog til Rolighedsskolens SFO

Sidste svarfrist: 17.06.2019
Vi søger en pædagog med interesse for både SFO- og undervisningsopgaver. Opgaven bliver, sammen med 3. årgangsteamet og det øvrige SFO personale at varetage særligt 3. klassernes trivsel og læring. Det er fortrinsvis timer i SFO-tid, men også undervisning, som dels er sammen med klassens lærere samt varetagelse af timer i Understøttende Undervisning.

På Rolighedsskolen har vi et tæt og forpligtende samarbejde mellem pædagoger og lærere og udgangspunktet for vores valg er altid børnenes trivsel og læring.

Den ugentlige arbejdstid er 25 timer ugentligt og med ansættelse fra 15. juli 2019. Arbejdstiden kan ligge mellem 6.15-17.00, og der kan forekomme delt tjeneste.

Rolighedsskolen i Thisted består af to afdelinger. En almenafdeling med ca. 320 børn på 0. til 6. årgang og en specialafdeling, Østermølle, med ca. 60 børn på 0.-10. årgang. Begge afdelinger har SFO.

Rolighedsskolen er en stor skole med mange medarbejdere - vi har 8.000 m2 og ca. 120 medarbejdere.

På Rolighedsskolen samarbejdes der på tværs af faggrupper, og vi har et veletableret lærer- pædagogsamarbejde. Vi forventer derfor, at du har gode samarbejdsevner. Faglighed og trivsel vægtes højt på stedet, og det er vigtigt, at medarbejderne hos os har høje forventninger til sig selv og til eleverne.

Løn- og ansættelsesforhold:Efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Yderligere oplysninger
Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Erik Gramstrup på tlf. 99 17 42 10.

Ansøgningsfrist
Vi skal have modtaget din ansøgning senest mandag den den 17. juni 2019 kl. 12.00.

Ansøgningsfrist: 17. juni 2019

Klik her for at søge