Psykolog til barselsvikariat i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Sidste svarfrist: 19.06.2019
PPR søger en psykolog til et barselsvikariat med tiltrædelse 1. august 2019.
Thisted PPR er en organisation i udvikling. Vi er 25 engagerede medarbejdere, fordelt på forskellige fagligheder – 10 psykologer, fire logopæder, en tosprogskonsulent, seks pædagogiske konsulenter, en ergoterapeut, en fysioterapeut, administrativ medarbejder, projektleder og ledende psykolog.

Den primære opgave hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er at sikre optimale udviklingsbetingelser for børn og unge mellem 0-18 år i samarbejde med forældre, nære omsorgspersoner samt nære professionelle. Arbejdet forbundet med denne opgave sker med fokus på inkluderende og anerkendende tilgange og tidlige, tværfaglige og helhedsorienterede indsatser. Vi har fokus på at styrke de voksne og systemerne rundt om barnet/den unge.

Aktuelt er vi i gang med et projekt, hvor vi har fået bevilget midler fra Socialstyrelsen over en årrække til at styrke tidlige og forebyggende indsatser.
Udgangspunktet for den overvejende del af arbejdet i PPR er lovgivningen vedrørende specialpædagogisk bistand i folkeskolen og specialpædagogisk bistand for børn, der endnu ikke er påbegyndt skole.

Generelle ansvarsområder for psykologen i Thisted Kommunes PPR-afdeling
Arbejdsopgaverne er distriktsopdelte med et tværfagligt team af de forskellige fagpersoner i PPR.
Udover at deltage i det tværfaglige samarbejde i forskellige strukturerede fora vil følgende traditionelle PPR-funktioner indgå i arbejdsopgaverne, herunder
  • pædagogiske-psykologiske vurderinger af børn og unge
  • gruppeindsatser i dagtilbud og skoler
  • korte samtaleforløb med børn og unge
  • supervision, rådgivning og vejledning
  • temapakker som kompetenceudvikling til dagtilbud og skoler.
Du tilbydes såvel et udviklende monofagligt samt tværfagligt fællesskab på en arbejdsplads i høj trivsel. Ligeledes tilbyder vi supervision rettet mod autorisation.

Det vægtes, at du er i stand til at arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet, er fagligt ambitiøs og indstillet på løbende at tilegne dig ny viden inden for faget i form af kurser/efteruddannelse.

Praktiske informationer
Har du lyst til at være en del af en afdeling, der er i konstant udvikling, og kan du relatere til ovenstående beskrivelse, opfordrer vi dig til at søge stillingen. Der henvises i øvrigt til vores hjemmeside, herunder Thisted Kommunes Børne-, Unge- og Familiepolitik.
Ansøgninger forudsætter, at ansøger har en cand.pæd.psyk/cand.psyk.-uddannelse.
Alle ansøgere må påregne at blive anmodet om samtykke til indhentelse af børneattest.
Stillingen er på fuld tid.

Vil du vide mere?
For yderligere spørgsmål kan der rettes henvendelse til ledende psykolog Dagmar Ebbesen på telefonnummer 99 17 20 61 eller mail dase@thisted.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Ansøgningsfrist
19. juni 2019 kl. 12.00
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 26.
 

Ansøgningsfrist: 19. juni 2019

Klik her for at søge