Områdeleder til dagtilbudsområdet

Sidste svarfrist: 20.06.2019
Thisted Kommune søger områdeleder til dagtilbudsområdet med tiltrædelse 1. august 2019.

Dagtilbudsafdelingen i Thisted Kommune søger en kompetent områdeleder som kan sætte sig ind i området og fortsætte arbejdet med at videreudvikle og kvalitetssikre kommunens dagtilbud i samarbejde med den øvrige ledelse på området.

Rammen for Dagtilbudsområdet er Thisted Kommunes Kvalitetsstrategi for Dagtilbud 2016-2020.

Kvalitetsstrategien indeholder en beskrivelse af de politiske og organisatoriske forhold, der danner rammen for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene og den udvikling, der kontinuerligt skal kvalificere dagtilbuddene i Thisted Kommune. Der arbejdes på en handleplan for Kvalitet i Thisted kommunes

Dagtilbud, gældende fra 2020, der skal afløse Kvalitetsstrategien. Du vil som områdeleder have indflydelse på at udfærdige handleplanen og den vil efterfølgende danne rammen for det videre pædagogiske og strategiske arbejde med dagtilbuddene.

Som områdeleder bliver du en del af en politisk styret organisation og medlem af et team af områdeledere, og leder af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, der i tæt samarbejde med chefen er med til at definere Thisted Kommunes dagtilbud, hvad angår såvel indhold som drift og organisering og den fortsatte udvikling af området. Områdelederne er fysisk placeret på forvaltningen sammen med Thisted Kommunes pladsanvisning og fælles administration.

Din opgave
 • ledelse og koordinering af opgaver udlagt til området, jf. aftaler med forvaltningen, lovgivning, overenskomster og Thisted Kommunes politikker
 • medvirke til strategisk udvikling af det samlede dagtilbudsområde i Thisted Kommune
 • ledelse af pædagogiske ledere, herunder vejledning, guidning, støtte og instruktion i forhold til den konkrete opgaveløsning
 • overordnet ansvar for implementering af den styrkede læreplan
 • overordnet ansvar for at sikre høj forældretilfredshed og læringsmiljøer i alle institutioner
 • ansvar for strategisk udnyttelse af den samlede budgetramme for området
 • ansvarlig for intern kommunikation til personale, forældre og områdeforældrebestyrelse samt ekstern kommunikation til øvrige samarbejdspartnere, lokalsamfundet og hjemmeside
 • deltagelse i eksterne aktiviteter med udviklingsmæssigt og/eller strategiske formål, herunder møder med forvaltningen, fælles ledermøder, udviklingsprojekter m.v.
 • ansvar for administrative opgaver, herunder lønadministration og budgetstyring
 • udnytte, udvikle og kvalificere de faglige, administrative og økonomiske ressourcer på tværs af institutionerne
 • overordnet ansvar for at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø
 • udvikling af samarbejdet i ledelsesteamet, herunder tilbagevendende drøftelser af de pædagogiske lederes opgaver, ansvar og roller.

Som områdeleder har du pædagogisk uddannelse og praksiserfaring, herunder erfaring med administration, økonomi og personaleledelse. Endvidere vil efter- og videreuddannelse inden for fagområdet samt ledelse blive vægtet.

Du har ligeledes evne til at lede, understøtte og skabe rammerne for kvalitet, samarbejde og udvikling af områdeinstitutionen. I det ligger implicit, at du har lyst til og kan mestre en overordnet ledelsesopgave.
I Thisted kommune arbejder vi med aktionslæring i alle dagtilbud, hvorfor kendskab til denne metode vil være en fordel. Samtidig vil det blive vægtet, at du som områdeleder har kendskab til den styrkede pædagogiske læreplan, så du kan understøtte implementeringen af denne.

Som områdeleder skal du have gode formidlings- og samarbejdsevner, og have særligt fokus på det overordnede samarbejde med institutionernes eksterne samarbejdspartnere.

Der er i forbindelse med ansættelsesprocessen udarbejdet en job- og kravprofil, hvor en mere uddybende beskrivelse af stillingen fremgår

Du finder Job- og personprofilen her.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny løn.

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer/uge.

Kørekort og egen bil er et krav og der må forventes skiftende arbejdstider grundet aftenmøder m.v.

Tiltræden 1. august 2019

Yderligere oplysninger
Vil du videre mere, kan du kontakte chef for Dagtilbud og PPR og Integration Martin Kondrup Knudsen på tlf. 99 17 42 40 eller 50 87 75 90.

Ansøgningsfrist
Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 20. juni 2019 kl. 10.00. 

Ansøgningsfrist: 20. juni 2019

Klik her for at søge