Rengøringsassistent til Snedsted Skole

Sidste svarfrist: 14.06.2019
Vi søger en rengøringsassistent, da vores dygtige rengøringsassistent efter 28 år på Snedsted Skole, har valgt at nyde sit otium

Snedsted Skole er en skole med 0.- 9. årgang med ca. 400 elever på hovedskolen og en stor special-afdeling med 70 elever. Udover hovedskolen og specialafdelingen, som består af to bygninger, har vi en indskolingsbygning og en SFO. Timerne er i hovedskolen, men evt. afløsning kan være i alle bygninger. Rengøringen er alle steder fra kl. 6.00.

På Snedsted Skole er børnene i centrum. Der er en god og fordomsfri omgangstone og humor, og arbejdsglæde præger hverdagen.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Forud for ansættelse vil der blive anmodet om samtykke til indhentelse af børneattest.

Ugentlig arbejdstid
21,5

Tiltrædelse
8. august 2019

For yderligere information
kan serviceleder Per Holst kontaktes på tlf. 99 17 34 25 eller mobil 24 88 02 50.

Ansøgningsfrist
Fredag den 14. juni 2019 kl. 12.00.

 

Ansøgningsfrist: 14. juni 2019

Klik her for at søge