Medarbejder til Trombakken, Snedsted Skole

Sidste svarfrist: 31.05.2019
Nye og spændende udfordringer? Er du udviklingsorienteret, og brænder du for specialpædagogik, skole, undervisning og SFO?
Vil du være en del af vores skole og være aktiv part i at udvikle rammer og indhold for vores elever på Trombakken?

Da en af vores dygtige medarbejdere har søgt nye udfordringer, søger vi en ny dygtig kollega, og vi hører gerne fra dig.

Trombakken er Thisted Kommunes skole- og fritidstilbud til børn og unge med autisme og ADHD.

Den ledige stilling er primært i Trombakkens ADHD-afdeling, hvor vi søger en dygtig og engageret lærer/pædagog til vores ældstegruppe. Stillingen er på fuld tid og med tiltrædelse 1. august 2019 eller hurtigst mulig herefter. Stillingen indebærer også opgaver i vores SFO, således påtænkes du rollen som tovholder i Trombakkens SFO (ADHD og ASF). Ligeledes leder vi efter en kollega, som kan varetage rollen som praktikvejleder for vores studerende.

Vi søger en person, som har en anerkendende pædagogisk tilgang, er robust og har fokus på udvikling og samarbejde. Det er endvidere en fordel at have kendskab til specialområdet (Autist og ADHD området). Ligesom evnen til at skabe relationer, være tydelig, skabe struktur og være omstillingsparat vil være et aktiv. Og så gør det heller ikke noget, at du har en vis portion humor.

Du skal ligeledes brænde for- og kunne se muligheder i at knytte skole og fritidsdelen sammen. Vi ønsker en person, som skal være tovholder og sparringspartner med ledelsen omkring udviklingen af vores SFO tilbud.

Til gengæld kommer du tæt på en flok herlige børn og unge, engagerede forældre og entusiastiske, dygtige kolleger, hvor teamwork er nøgleordet! Elevernes læring og trivsel er i centrum, og betingelsen for at lykkes med det er et godt og åbent samarbejde blandt de professionelle og med forældrene.

På Snedsted skole og på Trombakken er vi godt i gang med folkeskolereformen, og skolen deltager de kommende år ligesom alle andre skoler i Thisted Kommune i et forløb omkring synlig læring, som hedder Program For Læringsledelse. (PFL) Trombakkens PFL. fokus er i år relationsarbejdet.

Hvis du brænder for vores målgruppe og kan se dig selv i en alsidig og spændende hverdag, så glæder vi os til at modtage din ansøgning

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Tiltrædelse den 1. august 2019.

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer.

Yderligere oplysninger
Ønsker du yderligere oplysninger og eventuelt en personlig henvendelse, kan der rettes henvendelse til afdelingsleder Hans M. Therkildsen på tlf. 99 17 34 24 eller 53 70 02 25.

Ansøgningsfrist
Vi skal have modtaget din ansøgning senest torsdag den 31. maj 2019 kl. 10.00.

Ansøgningsfrist: 31. maj 2019

Klik her for at søge