Børnehaveklasseledere til Hannæs-Østerild Skole

Sidste svarfrist: 03.06.2019
Hannæs-Østerild skole søger to fuldtids børnehaveklasseledere fra 1. august 2019.

Som medarbejder på Hannæs-Østerild Skole bliver du en del af en dynamisk arbejdsplads, hvor udvikling og eleven er i fokus. Forældreopbakningen er stor, og du bliver en del af et samfund, hvor skolen er kulturbærende.

Hvis du vil være børnehaveklasseleder på Hannæs-Østerild skole, forventer vi at du
 • er uddannet pædagog, og fagligt og pædagogisk ambitiøs
 • kan se dig selv være børnehaveklasseleder i en samlæst klasse med 0.- og 1. klasse.
 • kan se dig have et tæt samarbejde med en klasselærer og den anden børnehaveklasseleder på den anden adeling.
 • kan indgå i et forpligtende samarbejde med de øvrige kollegaer og ledelsen
 • kan skabe gode og sunde relationer eleverne imellem, og se elevgruppens mangfoldighed som en styrke
 • har fokus på elevernes trivsel, læring og udvikling
 • kan skabe struktur
 • har evner udi klasserumsledelse, og anvender undervisningsformer, der understøtter mange måder at lære på.

Om skolen
Hannæs-Østerild Skole er en folkeskole med overbygning. Der er i alt cirka 270 elever fordelt på tre matrikler i Vesløs, Frøstrup og Østerild. I Frøstrup og Østerild er 0.-6. klasse og i Vesløs er 7.-9. klasse. Vi har SFO i Frøstrup og Østerild med hver cirka 40 børn. Der er på skolen cirka 50 medarbejdere.
Hannæs-Østerild Skoles værdigrundlag bygger på Thisted kommunes overordnede værdigrundlag, der tager udgangspunkt i et anerkendende menneskesyn. Skolen er kendetegnet ved at være en mangfoldig, rummelig og inkluderende skole med stor lokal opbakning og et tæt skole- hjem samarbejde.

Skolens vision
Det er visionen, at den enkelte elevs faglige og sociale udvikling styrkes og støttes gennem det relationelle arbejde, så den enkelte elev kan blive så dygtig, som han/hun kan, og samtidig får opbygget en relationel kompetence, der sætter den enkelte i stand til at indgå i de sociale fællesskaber.

Det er endvidere visionen, at skolen bliver et sted, hvor vidensdeling, kollegial sparing og fælleskab mellem afdelingerne er i fokus.
Hannæs-Østerild skole er blandt andet en del af 
 • skoleudviklingsprojektet "Program for læringsledelse"
 • læringsplatformen "Min uddannelse"
 • rammeprojekt om nedsat undervisningstimetal.

Løn
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Yderligere informationer
Der er efter aftale mulighed for at besøge skolen.
Yderligere information kan fås ved henvendelse til skolen på 99 17 35 60 eller ved kontakt til skoleleder Hans Henrik Thrane på 30 66 45 24, eller afdelingsleder Lise Stricker på 61 14 36 29.

Frist
Ansøgningsfrist 3. juni 2019 kl. 08.00. Det forventes, at samtalerne holdes i samme uge.

Ansøgningsfrist: 3. juni 2019

Klik her for at søge