Praktikant til analyse og optimering af det kommunale sundhedsarbejde

Sidste svarfrist: 03.06.2019
Praktik eller projekt i Thisted Kommune
Analyse og optimering af det kommunale sundhedsarbejde

Beskrivelse af opgaven
Sundheds- og ældreafdelingen i Thisted Kommunes er bl.a. ansvarlig for at tilbyde borgerne genoptræning, kronikerrehabilitering, forebyggende hjemmebesøg og KRAM-forebyggende tilbud. Den demografiske udvikling udfordrer endvidere området, hvor der i fremtiden bliver flere ældre, flere bliver ramt af kronisk sygdom og antallet af borgere som behøver genoptræning stiger. Udviklingen betyder et stigende pres på de kommunale ressourcer, hvor kommunerne fortsat skal levere tilbud af høj kvalitet inden for en økonomisk ramme.

Derfor ønsker vi at samarbejde med en eller flere studerende, som har lyst til at være med til at undersøge hvordan ressourcerne udnyttes bedst muligt, med udgangspunkt i følgende:
  • Brugertidsprocent og ventetidsoptimering på genoptræningsområdet og kronikerområdet
  • Bruger- og dataanalyse til udvikling af forebyggende hjemmebesøg
  • Bruger- og dataanalyse til udvikling af KRAM-forebyggelsesindsatsen

Har du lyst til at arbejde med samspillet mellem borgere og kommune, samt udvikle en undersøgelse som kan belyse ovenstående, så skriv til os.

Organisering
Du/I bliver tilknyttet souschefen på området, som vil være jeres nærmeste samarbejdspartner. Samtidig vil du/I arbejde sammen med medarbejdere både i hjemmeplejen og i træningssektionen samt konsulenter på rådhuset.

Rammerne
Din arbejdsdag vil foregå dels på rådhuset og ”ude i marken”. Der vil være mulighed for hjemmearbejdsdage.

Ansøgning samt CV sendes elektronisk via Thisted Kommunes hjemmeside.

Afdeling: Sundhed og Ældre

Kontaktperson: Souschef, Henrik Hugo Pedersen, hhpe@thisted.dk / 99 17 19 22.

Periode: August til december 2019 – eller efter nærmere aftale.

Forventet form: Praktik eller projekt/speciale

Ansøgningsfrist: 3. juni 2019

Klik her for at søge