Praktikant til analyse af implementeringen af rehabilitering og velfærdsteknologi samt effekten af indsatsen

Sidste svarfrist: 03.06.2019
Praktik eller projekt i Thisted Kommune
Analyse af implementeringen af rehabilitering og velfærdsteknologi samt effekten af indsatsen

Beskrivelse af opgaven
Sundheds- og Ældreafdelingen dækker bl.a. kommunens hjemmepleje, som tilbyder borgere hjælp efter servicelovens § 83 og § 83a. I 2019 arbejdes intensivt med omlægning af rehabiliteringsindsatsen og i den forbindelse brugen af velfærdsteknologi. Implementering af en sammenhængende og målrettet indsats er udfordrende i en organisation på størrelse med hjemmeplejen, som har over 500 ansatte. Samtidig er området presset af en demografisk udvikling, hvor der bliver flere og dårligere ældre, samtidig med at liggetiden på hospitalerne forkortes.

Derfor ønsker vi at samarbejde med en eller flere studerende, som har lyst til at være med til at undersøge følgende:
  • Hvilke udfordringer og potentialer indeholder implementeringsprocessen ifbm. rehabilitering og velfærdsteknologi?
  • Hvilken effekt kan der ses efter implementeringen af hhv. rehabilitering og velfærdsteknologi? (økonomisk, kvalitetsmæssigt, individuelt oplevet etc.)

Har du lyst til at arbejde med samspillet mellem borgere og kommune, samt udvikle et metode­apperat, som kan give et stærkt fundament for at svare på ovenstående, så skriv til os.

Organisering
Du/I bliver tilknyttet souschefen på området, som vil være jeres nærmeste samarbejdspartner. Samtidig vil du/I arbejde sammen med medarbejdere både i hjemmeplejen og i træningssektionen samt konsulenter på rådhuset.

Rammerne
Din arbejdsdag vil foregå dels på rådhuset og ”ude i marken”. Der vil være mulighed for hjemmearbejdsdage.

Ansøgning samt CV sendes elektronisk via Thisted Kommunes hjemmeside.

Afdeling: Sundhed og Ældre

Kontaktperson: Souschef, Henrik Hugo Pedersen, hhpe@thisted.dk / 99171922.

Periode: August til december 2019 – eller efter nærmere aftale.

Forventet form: Praktik eller projekt/speciale

Ansøgningsfrist: 3. juni 2019

Klik her for at søge