Praktik – Kronborg, Thisted kommunes døgninstitution. Analyse og dokumentation af det nye Kronborg

Sidste svarfrist: 03.06.2019
Praktik i Thisted Kommune

Afdeling: Døgninstitutionen Kronborg

Kontaktperson: Afdelingsleder Kronborg Jørn Pindborg Christensen, jpc@thisted.dk / tlf. 51 72 55 20

Periode: Fra midt august – december 2019, eller efter nærmere aftale.

Forventet form: Praktik

Beskrivelse af opgaven
’Kronborgmodel’

Kronborg, en ungdomspension i Thisted Kommune for anbragte unge mellem 10-15 år, har for nylig gennemgået en stor forandring. Der er beskrevet en ny målgruppe, en ny pædagogik, de fysiske rammer er ændret og der er ansat nyt personale.

Vi har derfor brug for en beskrivelse af det nye Kronborg, med udgangspunkt i hvordan der arbejdes og hvordan de nye arbejdsgange implementeres.
Der er også taget skridt hen imod en nytænkning af hvordan hele samarbejdet omkring de unge finder sted.

Der visteres kun unge fra Thisted kommune, og det er derfor besluttet som en af de nye tiltage, at en fra anbringelsesteamet sidder på Kronborg hver torsdag fra 15 til 17. Formålet med dette er bedre kendskab til hinandens arbejdsområder, men også en hjælp til både ansatte på Kronborg og ansatte i anbringelsesteamet. Der er mulighed for at tale om de unge, statusrapporter, pædagogik, lovgivning osv.

Der er ligeledes indledt en samarbejde med psykologerne i Børne- og Familieforvaltningen, således at de deltager på personalemøder efter behov. Emner kan tages op af både psykologerne og Kronborg.

Der er blevet bygget om i de fysiske rammer, således at der bliver to bogrupper i stedet for en. Dette er for at skabe mere ro omkring de unge. Der er fast personale i de enkelte grupper, og de unge skal således danne relationer til færre professionelle voksne.

Kort sagt ønskes der en beskrivelse af pædagogik, metoder, samarbejde og fysiske rammer, der gerneskulle resultere i en ’Kronborgmodel’.

Rammerne
Din arbejdsdag vil foregå på Døgninstitutionen Kronborg. Kronborg hører under børne- og familieafdelingen. Du vil blive tilknyttet Kronborgs ledelse og en af medarbejderne, som vil fungere som vejledere og løbende give dig sparring og feedback.

Praktikken er på 30-37 timer pr. uge.
Antallet af timer og tilrettelæggelsen heraf aftales individuelt evt. afhængig af studiedag.

Ansøgning samt CV sendes elektronisk via Thisted Kommunes hjemmeside.

 

Ansøgningsfrist: 3. juni 2019

Klik her for at søge