CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

Sygeplejerske til Hjemmeplejen Nord

Sidste svarfrist: 22.04.2021
Er du uddannet sygeplejerske og som en selvfølgelighed tænker, ”Borgeren i centrum”, så falder det i tråd med hvordan vi i Hjemmeplejen Nord tænker og arbejder, og vi søger en kollega til holdet.
 
Vi søger en sygeplejerske, som:
 • sætter patientsikkerheden på dagsordenen
 • kan supervisere plejepersonalet
 • kan skabe positive relationer til både borgere og kolleger
 • kan lide at arbejde i en travl hverdag, hvor ingen dage er ens
 • kan bevare overblikket - også i pressede eller konfliktfyldte situationer
 • kan lide faglige udfordringer og evner at arbejde med en høj grad af selvstændighed
 • er kreativ og har et stort personligt overskud
 • er opsøgende og engageret
 • er fagligt nysgerrig og brænder for sygeplejen
 • har en positiv indstilling til hverdagen og bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø
 • har gode kommunikative evner, og arbejder ud fra et anerkendende perspektiv, med borgeren i centrum    
 • er stabil og fleksibel

Vi kan tilbyde en arbejdsplads hvor:
 • vi arbejder med borgeren i centrum
 • vi har stort fokus på faglig udvikling og høj kvalitet i kerneopgaver
 • vi arbejder efter Thisted Kommunes værdiord:
  åbenhed, anerkendende, tillid, loyalitet og troværdig
 • patientsikkerhed er et nøglebegreb
 • du vil blive oplært af kvalificerede og engagerede kolleger og medarbejdere
 • vi har fokus på godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • to dage aldrig er ens
 • miljøet er uhøjtideligt med plads til godt humør
 • optimal anvendelse af ressourcer er et nøglebegreb
 • det gode samarbejde er i fokus, både med interne og eksterne samarbejdspartnere

Thisted Kommunes Hjemmepleje sætter borgeren i centrum og arbejder sammen om at...
”SKABE RAMMERNE FOR DET GODE HVERDAGSLIV”
 
Om organisationen
Som medarbejder i Hjemmeplejen Nord bliver du en del af Thisted Kommunes Sundheds- og Ældreafdeling.

Hjemmeplejen i Thisted Kommune består af hhv. Hjemmeplejen Nord og Hjemmeplejen Syd, som i alt repræsenteres af 400 fastansatte medarbejdere. Hjemmeplejen Nord er fællesbetegnelsen på de tre team, som har mødested på Industrivej 5 i Thisted; Team Nordthy/Hannæs, Team Thisted Østby og Team Thisted Vestby.

Uddannelsesmæssigt består medarbejdergruppen af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Desuden fungerer vi som uddannelsessted for elever indenfor sundhedsfagene.

De tre team i Hjemmeplejen Nord er opdelt i geografiske grupper som dækker borgerne i det pågældende område. Gruppen er desuden tilknyttet faste medarbejdere fra alle uddannelsesniveauer: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere - med sygeplejersken som den faglige frontperson.

Sygeplejerskegrupperne i Hjemmeplejen Nord har fælles teamledelse på tværs af de geografiske områder.

Vi anvender Cura omsorgsjournal som dokumentationsredskab.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn.

Ugentligt timetal - 30-37 timer kombi dag/aften.
Weekendarbejde - hver 4. weekend.

Tiltrædelse den 1. juni 2021 eller efter individuel aftale.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til teamleder for sygeplejerskerne Jette Maria Bjærge – 99 17 42 99/29 65 14 85.

Vores adresse er - Hjemmeplejen Nord, Industrivej 5, 7700 Thisted.
 
Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning m. kopi af relevant dokumentation senest den 22. april 2021 kl. 12.00.

Samtaler forventes afholdt i uge 17.

Ansøgningsfrist: 22. april 2021

Klik her for at søge