CORONA >>>

Restriktioner forlænges til 7. februar-

Social- og sundhedsassistenter til Akutfunktionen

Sidste svarfrist: 25.01.2021
Er du social- og sundhedsassistent, og vil du gerne gøre en forskel for ældre borgere? Elsker du udfordringer og et flow af borgere, hvor to vagter ikke er ens? Ønsker du mulighed for udvikling? Så har vi jobbet til dig.

Vi tilbyder
 • Mentorordning.
 • Et introduktionsprogram.
 • Et spændende job hvor to dage ikke er ens.
 • Stor vægt på kvalitet i opgaveløsningen og selvstændighed.
 • En arbejdsplads, hvor der er udvikling og læring.
 • Medindflydelse i planlægningen af arbejdsopgaver.
 • Arbejdsplads hvor trivsel og samarbejde vægtes højt.

Vi forestiller os du er glad for rehabilitering og sammenhængende borgerforløb. At du gerne vil arbejde selvstændigt ud fra din fagprofil og samtidig evner du at løse opgaverne i et tæt samarbejde med kollegaer. Det er vigtigt du har lyst og evne til, at gøre en forskel for borger i komplekse forløb, samt bidrage til borgerens oplevelse af selvbestemmelse og livskvalitet.
 
Arbejdsopgaver
 • Varetage assistent opgaver ud fra fagprofil. Foretage løbende vurderinger.
 • Varetage helhedsplejen i komplekse borgerforløb.
 • Foretage ind og udskrivninger i samarbejde med vores sygeplejersker.
 • Samarbejde med kollegaer og pårørende.
 • Arbejde struktureret ud fra et fokus hvor pædagogik, rehabilitering og udvikling er i spil.
 
Jobkrav
 • Er uddannet social- og sundhedsassistent og gerne erfaring fra faget.
 • Ægte og ærlig interesse for ældre borgere.
 • Ansvarsbevidst og selvstændig.
 • Godt humør og Team–ånd.
 • Tager initiativer til en positiv udvikling.
 • Iderig og lyst til at være tovholder på processer.

Det er en fast stilling som kan være dagvagt med få aftenvagter eller aftenvagt med få dagvagter. Det er også muligt at arbejde nattevagt med enkelte aftenvagter.

Lidt om os
Vi er en lille afdeling som bor på Kristianslyst plejecenter. Vi har fire straks stuer og 16 midlertidige pladser. Vi har borgere fra hele kommunen. Mange af vores borgers forløb er særligt komplekse. Dette bevirker der er mange spændende opgaver som assistenterne og sygeplejerskerne løser i et tæt samarbejde.

At arbejde med borgeren i centrum er en forudsætning for at kunne skabe tværfaglige forløb.

Vi har tilknyttet en terapeut et par formiddage om ugen, samt en lægefaglig konsulent som kommer ved behov. Derudover har vi en sygeplejerske otte timer om ugen som arbejder med kvalitet.

Vi har fokus på anerkendende tilgang, rehabilitering, patientsikkerheden, og ikke mindst kvaliteten i vores sygepleje.

Vi har rigtig mange forskellige og spændende opgaver som giver en udfordrende og travl hverdag. Vores værdiord er en del af hverdagen hvor Teamet arbejder ud fra gensidighed, handlekraft, ansvarlighed og mod. Medindflydelse og medansvar vægtes højt i vores Team.
 
Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for ny løn.

Ugentligt timetal:  Efter aftale og der arbejdes to ud af fem weekender.

Tiltrædelsesdato: 1. marts 2021
 
Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til teamleder Helle Esmann 99 17 39 66 eller leder Lone Saaby telefon 99 17 39 65
 
Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning – elektronisk senest den 25. januar 2021 kl. 8.00

Samtaler forventes afholdt den 28. januar 2021.

 

Ansøgningsfrist: 25. januar 2021

Klik her for at søge