CORONA >>>

Restriktioner forlænges til 7. februar-

Plejepersonale (SSA/SSH) til Hjemmeplejen Nord

Sidste svarfrist: 21.01.2021
Er du uddannet SSA eller SSH, kan du lide at arbejde i en travl hverdag, hvor ingen dage er ens og har du en positiv indstilling til hverdagen og bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø. Så hvis du er jobsøgende eller ønsker nye udfordringer, så vil vi meget gerne, at du sender en ansøgning til os.
 
Vi kan tilbyde en arbejdsplads, hvor
 • Vi arbejder med borgeren i centrum.
 • Vi har stort fokus på faglig udvikling og høj kvalitet i kerneopgaven.
 • Patientsikkerhed er et nøglebegreb.
 • Du vil blive oplært af kvalificerede og engagerede kolleger og medarbejdere.
 • To dage er aldrig ens.
 • Det gode samarbejde er i fokus, både med interne og eksterne samarbejdspartnere.
 • Vi arbejder efter vores værdiord: venlig, dygtig og ordentlig samt Thisted Kommunes værdiord: åbenhed, anerkendende, tillid, loyalitet og troværdig.
 • Vi har fokus på godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
 • Miljøet er uhøjtideligt med plads til godt humør.

I Thisted Kommunes Hjemmepleje sætter vi borgeren i centrum og arbejder sammen om at…
”SKABE RAMMERNE FOR DET GODE HVERDAGSLIV”
 
Vi søger medarbejdere, som
 • Er uddannet SSA eller SSH.
 • Kan arbejde med udgangspunkt i den enkelte borger og udvise medmenneskelig forståelse, respekt og omsorg i relationen.
 • Er stabil og fleksibel.
 • Kan varetage den grundlæggende pleje til borgere i stabile forløb og medvirke ved de mere
 • komplekse opgaver i tæt samarbejde med sygeplejersken.
 • Der er fortrolig med IT og anvender dette aktivt som dokumentationsredskab.
 • Arbejder ud fra den rehabiliterende tanke.
 • Kan skabe positive relationer til både borgere og kolleger.
 • Kan bevare overblikket - også i pressede eller konfliktfyldte situationer.
 • Kan lide faglige udfordringer og evner at arbejde med en høj grad af selvstændighed.
 • Har en positiv og kreativ tilgang til nye udfordringer og forandringer.
 • Er opsøgende og engageret.
 • Er fagligt nysgerrig og brænder for faget.
 • Gerne har kørekort, men cykelruter er også en mulighed.
 
Om organisationen
Hjemmeplejen Nord har mødested på Industrivej 5 i Thisted i nyrenoverede lokaler fra 2017, hvor ca. 230 medarbejdere er tilknyttet – heraf ca. 210 fastansatte.

Uddannelsesmæssigt består medarbejdergruppen hovedsageligt af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Desuden fungerer vi som uddannelsessted for elever indenfor sundhedsfagene.

Hjemmeplejen i Thisted er opdelt i tre teams, nemlig Team Nordthy/Hannæs, Team Thisted Østby og Team Thisted Vestby, som dækker borgerne i de pågældende områder. Derudover er der et team for de faste aften- og nattevagter. Hvert team har tilknyttet faste medarbejdere fra alle uddannelsesniveauer: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere - med sygeplejersken som den faglige frontperson og konsulent.

Vi anvender CURA omsorgsjournal som dokumentationsredskab.
 
Ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Stilling: Social- og sundhedsassistenter & social- og sundhedshjælpere til faste stillinger og barselsvikariater.

Ugentligt timetal: Som udgangspunkt 30 timer dagvagt og/eller aftenvagt.

Tiltrædelsesdato: 1. marts 2021 eller gerne før – det kan vi aftale.
 
Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til en af teamlederne Kathrine Josefsen, Hanna Søndergaard eller Heidi Henningsen, hvis spørgsmål til dagvagt eller Anni Jørgensen, hvis spørgsmål til aftenvagt på telefon 99 17 43 00.

Hvis du mener, at du har de rette kompetencer og kan se dig selv som vores kommende kollega, hører vi meget gerne fra dig
 
Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning med kopi af relevant dokumentation (uddannelsesbevis, bevis for forflytningskursus, kopi af kørekort mv.) senest torsdag den 21. januar 2021 kl. 12.00.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler tirsdag den 26. januar 2021.

 

Ansøgningsfrist: 21. januar 2021

Klik her for at søge