CORONA >>>

Restriktioner forlænges til 7. februar-

Sygeplejerske til Team Syd - Hjemmeplejen Syd

Sidste svarfrist: 22.01.2021
Thisted Kommunes Hjemmepleje sætter borgeren i centrum og arbejder sammen om at…
”SKABE RAMMERNE FOR DET GODE HVERDAGSLIV”

 
Om organisationen
Som medarbejder i Hjemmeplejen Syd bliver du en del af Thisted Kommunes Sundheds- og Ældreafdeling, som i alt rummer ca. 1000 medarbejdere.

Hjemmeplejen i Thisted Kommune består af henholdvis Hjemmeplejen Nord og Hjemmeplejen Syd, som i alt repræsenteres af 400 fastansatte medarbejdere. Hjemmeplejen Syd er fællesbetegnelsen på mødestederne i henholdvis Hurup og Hundborg, hvor ca. 200 medarbejdere er tilknyttet – heraf ca. 150 fastansatte.

Uddannelsesmæssigt består medarbejdergruppen af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Desuden fungerer vi som uddannelsessted for elever indenfor sundhedsfagene.

Hjemmeplejen i både Hundborg (Team Midtthy) og Hurup (Team Sydthy) er i dagvagt begge opdelt i fire geografiske områder som dækker borgerne i det pågældende område.

Gruppen er desuden tilknyttet faste medarbejdere fra alle uddannelsesniveauer: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere - med sygeplejersken som den faglige frontperson.

Sygeplejegrupperne i henholdvis Team Midtthy og Team Sydthy er indtil 28. februar 2021 ledelsesmæssigt lagt sammen, men fungerer geografisk adskilte. Fra 1. marts 2021 har sygeplejerskegrupperne i hvert team en individuel teamleder.

Vi anvender Cura omsorgsjournal som dokumentationsredskab.
 
Vi søger en sygeplejerske, som
 • kan lide at arbejde i en travl hverdag, hvor ingen dage er ens
 • kan supervisere plejepersonalet
 • er stabil og fleksibel
 • sætter patientsikkerheden på dagsordenen
 • kan skabe positive relationer til både borgere og kolleger
 • kan bevare overblikket - også i pressede eller konfliktfyldte situationer
 • kan lide faglige udfordringer og evner at arbejde med en høj grad af selvstændighed
 • er kreativ og har et stort personligt overskud
 • er opsøgende og engageret
 • er fagligt nysgerrig og brænder for sygeplejen
 • har en positiv indstilling til hverdagen og bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø
 • har gode kommunikative evner, og arbejder ud fra et anerkendende perspektiv, med borgeren i centrum. 

Vi kan tilbyde en arbejdsplads, hvor
 • vi arbejder med borgeren i centrum
 • vi har stort fokus på faglig udvikling og høj kvalitet i kerneopgaver
 • vi arbejder efter Thisted Kommunes værdiord: åbenhed, anerkendende, tillid, loyalitet og troværdig
 • patientsikkerhed er et nøglebegreb
 • du vil blive oplært af kvalificerede og engagerede kolleger og medarbejdere
 • vi har fokus på godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • to dage aldrig er ens
 • miljøet er uhøjtideligt med plads til godt humør
 • optimal anvendelse af ressourcer er et nøglebegreb
 • det gode samarbejde er i fokus, både med interne og eksterne samarbejdspartnere.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn.
Ugentligt timetal: 30-37 timer i dagvagt med afløsning i aftenvagt
 
Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til teamleder for sygeplejerskerne i Hundborg/Hurup, Christina Munk Pedersen, telefon 29 65 05 52.
 
Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning m. kopi af relevant dokumentation senest den 21. januar 2021, kl. 12.00.
Samtaler forventes afholdt den 27. januar 2021.
Tiltrædelsesdato: 1. marts 2021

Ansøgningsfrist: 22. januar 2021

Klik her for at søge