CORONA >>>

Restriktioner forlænges til 7. februar-

Teamleder for sygeplejersker i Team Sydthy, Hjemmeplejen Syd

Sidste svarfrist: 20.01.2021
Thisted Kommunes Hjemmepleje sætter borgeren i centrum og arbejder sammen om at…
”SKABE RAMMERNE FOR DET GODE HVERDAGSLIV”

Om organisationen
Som teamleder i Hjemmeplejen Syd bliver du en del af Thisted Kommunes Sundheds- og Ældreafdeling, som i alt rummer ca. 1000 medarbejdere.

Hjemmeplejen i Thisted Kommune består af henholdsvis Hjemmeplejen Nord og Hjemmeplejen Syd, som i alt repræsenteres af 400 fastansatte medarbejdere.

Hjemmeplejen Syd er fællesbetegnelsen på mødestederne i henholdsvis Hurup og Hundborg, hvor ca. 200 medarbejdere er tilknyttet. Uddannelsesmæssigt består medarbejdergruppen primært af tre faggrupper: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere - med sygeplejersken som den faglige frontperson.

De 27 sygeplejersker i Hjemmeplejen Syd er indtil 28. februar 2021 ledelsesmæssigt sammenlagt, men geografisk adskilt på mødestederne i henholdsvis Hundborg og Hundborg. Fra 1. marts 2021 vil grupperne have hver deres leder. Plejepersonalet i begge team har selvstændig teamledelse

Som teamleder for sygeplejerskegruppen i Team Sydthy vil du have et særligt tæt samarbejde med den lokale teamleder for plejepersonalet. Du vil indgå i et ledelsesteam, hvor ansvarsområderne som udgangspunkt er klart definerede, men hvor holdånd og arbejdsomhed er nøgleord i det gode samarbejde.
Derudover vil du arbejde tæt sammen med teamlederen for sygeplejerskerne i Team Midtthy, med vores lokale kvalitetssygeplejerske, som dækker både Team Midtthy og Team Sydthy samt interne og eksterne samarbejdspartnere.

Sygeplejerskerne i Team Sydthy er en gruppe af meget dygtige og engagerede sygeplejersker, som brænder for sygeplejen. Flere sygeplejersker er ressourcepersoner for specifikke faglige områder og bidrager ad denne vej til en konstant faglig udvikling på tværs af faggrupper og vagtlag. Derudover er der sygeplejersker med uddannelse i Borgernær Sygepleje, klinisk vejledning, diplommodul i sårbehandling, forbedringsprocesser, med videre.

Som teamleder for sygeplejerskerne indgår du i vores lokale forbedringsteam, der ud fra principperne i I Sikre Hænder arbejder målrettet med implementering af arbejdsgange, der forbedrer patientsikkerheden.
 
Vi søger en teamleder for sygeplejerskerne i Team Sydthy, som brænder for følgende opgaver
 • Synlig ledelse af engagerede og dygtige sygeplejersker
 • Fastholdelse af vores gode arbejdsmiljø
 • Ledelsesmæssig tovholder for borgerforløb i Team Sydthy, hvor arbejdsmiljøet er udfordret
 • Kreativ problemløsning
 • Styrke den enkelte sygeplejerske i rollen som faglig frontperson
 • Forbedring af patientsikkerheden og reduktion af Utilsigtede Hændelser (UTH)
 • Arbejder for sammenhængskraft på tværs af faggrupper, vagtlag og organisation
 • Vagtplanlægning for sygeplejerskerne.
At afholde:
 • MU­Samtaler, trivselssamtaler, fraværssamtaler, ansættelsessamtaler
 • Mødeledelse og deltagelse i relevante arbejdsgrupper
 • Tovholder for implementering af faglige projekter
 • At arbejde ud fra den rehabiliterende og forebyggende tankegang
 • Fokus på optimal drift og ressourceudnyttelse, men uden økonomiansvar.
 
Har følgende kvalifikationer
 • Brænder for udvikling af den kommunale hjemmesygepleje
 • Sundhedsfaglig uddannelse
 • Robust, stabil, selvstændig og fleksibel
 • Erfaring med ledelse er en fordel
 • Positiv indstilling til hverdagen og bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • Bevarer roen og overblikket - også i pressede eller konfliktfyldte situationer
 • Lyst til at arbejde i krydsfeltet, hvor sygepleje som fag og ledelse som fag mødes
 • Evne til lynhurtig omstilling og prioritering af opgaver.
 
Vi kan tilbyde en arbejdsplads, hvor
 • vi arbejder med borgeren i centrum
 • holdånd i ledelsesteamet er af afgørende betydning
 • patientsikkerhed og faglig kvalitet er et nøglebegreb
 • vi har stort fokus på faglig udvikling og høj kvalitet i kerneopgaver
 • vi arbejder efter Thisted Kommunes værdiord: åbenhed, anerkendende, tillid, loyalitet og troværdig.
 • du vil indgå i et ledelsesteam bestående af i alt fire teamledere og én leder
 • du vil blive oplært af kvalificerede og engagerede kolleger, medarbejdere og leder
 • det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er godt
 • to dage aldrig er ens
 • arbejdsmiljøet er uhøjtideligt med god plads til godt humør
 • optimal anvendelse af ressourcer er et nøglebegreb
 • det gode samarbejde er i fokus, både med interne og eksterne samarbejdspartnere.
Løn og ansættelsesforhold
Ugentligt timetal: 37 timer
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn.
Tiltrædelsesdato: 1. marts 2021.
Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til Nina Odde, leder af Hjemmeplejen Syd, på telefonnummer 99 17 43 60 eller 24 60 25 24.
Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning med kopi af relevant dokumentation senest den 20. januar 2021 – kl. 12.00.
Samtaler forventes afholdt den 28. januar 2021, Jernbanegade 21, 7760 Hurup.

Ansøgningsfrist: 20. januar 2021

Klik her for at søge