Pædagogisk værkstedsmedarbejder til Nørbygård

Sidste svarfrist: 31.10.2020
Nørbygård – forsorgshjem og alkoholbehandlingscenter søger pædagogisk værkstedsmedarbejder med tiltrædelse den 1. januar 2021.

Vi kan tilbyde et udviklende arbejdsmiljø, hvor der arbejdes i teams. Vi prioriterer efteruddannelse og supervision og er optaget af at udvikle vores forsorgs- og behandlingstilbud, lyder det som noget for dig?

Nørbygård er et center med en bred vifte af specialiserede tilbud målrettet mennesker, der er afhængige af alkohol, medicin og andre stemningsregulerende stoffer, jf. Sundhedslovens § 141, samt forsorgshjem til mennesker med særlige sociale problemer, herunder misbrug af rusmidler, psykiske problemer, manglende trivsel og som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig, jf. Servicelovens §110.

Nørbygårdcentret søger en pædagogisk værkstedsmedarbejder, da vores tidligere er gået på pension efter 23 år.
Du kunne være en pædagog med en baggrund som uddannet håndværker.
Stillingen er på 37 timer og omfatter primært praktiske håndværksmæssige opgaver sammen med beboerne. Herunder et hovedansvar for vores grønne område.
I stillingen er der også pædagogiske opgaver, hvor vi forventer du indgår i kontaktpersonsarbejdet sammen med tilbuddets øvrige medarbejdere, hvorfor det vil være oplagt du har lyst til og erfaring med at udarbejde opholdsplaner.
 
Vi ønsker en ny pædagogisk værkstedsmedarbejder på Nørbygård med følgende faglige- og personlige kompetencer
 • at du har en baggrund som håndværker og derudover f.eks. pædagog eller socialrådgiver.
 • at du har lyst og kompetencer til at arbejde sammen med beboerne på forsorgsafdelingen omkring den praktiske hverdag på Nørbygård, i det grønne område og på værkstedet.
 • at du kan se dig i et tæt samarbejde med vores husassistent, som tovholdere for det daglige beskæftigelsestilbud.
 • At du har lyst til at arbejde med kontaktpersonsrollen, herunder udarbejdelse af opholdsplaner.
 • at du har gode kommunikations- og formidlingsevner
 • at du er personlig engageret, selvstændig og handlingsorienteret
 • at du har en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang
 • at du er fleksibel og kan omsætte opnåede kompetencer i praksis
 • at du vil arbejde med på Nørbygårds mål og værdigrundlag
 • at du har lyst til at indgå i samarbejde med Nørbygårds tværfaglige medarbejderteam

Derudover skal vores kommende medarbejder deltage ved afvikling af gældende arbejdstidsplan – der skal påregnes aften og weekend arbejde, samt sovende nattevagter. I disse vagter kan der forekomme enkelte sundhedsfaglige opgaver. Opgaver som du vil blive oplært i undervejs.

Du vil skulle indgå i et samarbejde med vores pedel omkring den praktiske opgaveløsning. Ligeledes vil du komme til at arbejde tæt sammen med kommende husassistent. Det er vores plan at I fremadrettet planlægger dagens praktiske opgaver og inddrager beboerne i videst muligt omfang.
 
Lidt om os
 • Nørbygård forsorgshjem er et botilbud til midlertidige ophold, omsorg og støtte, for mennesker med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan ophold sige i egen bolig.
 • Ved ophold på Nørbygård forsorgshjem arbejdes der med en helhedsorienteret social afklaring og helbredsmæssig stabilisering.
 • Der arbejdes med individuelle opholdsplaner, herunder håndtering af misbrugs- og psykiske problemstillinger.
 • Der er tilbud om samtaler, værkstedsaktiviteter, undervisning og sundhedsfremmende aktiviteter. Der arbejdes med motivation til at lave forandringer, som kan forbedre beboerens levevilkår.
 • Nørbygård har 24 døgnpladser fordelt på 3 interne boafdelinger, samt et efterbehandlingstilbud.
 • Nørbygårds døgnafdelinger modtager ca. 120 borgere årligt, som modtager et behandlings- eller omsorgstilbud.
 • Nørbygårds væsentligste ressource er et engageret og kompetent tværfagligt medarbejderteam på godt 20 medarbejdere. 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst/aftale med den forhandlingsberettigede organisation og med udgangspunkt i Kl´s aftaler.
Stillingen er omfattet af ny løn og endelig indplacering forhandles.

Ansøgere må forvente at blive anmodet om, at der skal indhentes straffeattest.

For yderligere information
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til souschef Christina Nielsen eller centerleder Lene Drejer, tlf. 99 17 25 00 – eller på www.noerbygaardcentret.dk

Nørbygård er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Thisted kommune frem til d. 31. december 2020, hvorefter vi overgår til selveje under KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark.

Ansøgningsfrist
31. oktober 2020.

 

Ansøgningsfrist: 31. oktober 2020

Klik her for at søge