Sundhedsfaglig medarbejder til Nørbygård

Sidste svarfrist: 31.10.2020
Sundhedsfaglig medarbejder søges til Nørbygård – forsorgshjem og alkoholbehandlingscenter.

Kan du se dig selv som kontaktperson, og indgå i det pædagogiske team, hvor der arbejdes med opholdsplaner samt eksternt samarbejde med hjemkommunerne, så er dette jobbet for dig.

Nørbygård er et center med en bred vifte af specialiserede tilbud målrettet mennesker, der er afhængige af alkohol, medicin og andre stemningsregulerende stoffer, jf. Sundhedslovens § 141, samt forsorgshjem til mennesker med særlige sociale problemer, herunder misbrug af rusmidler, psykiske problemer, manglende trivsel og som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig, jf. Servicelovens §110.

Nørbygård søger en socialsygeplejerske, sygeplejerske eller en social og sundhedsassistent, til en fast stilling på 37 timer om ugen. Ansættelse forventes at være fra d. 01.01.2021.
Vi har brug for en sundhedsfaglig medarbejder som ønsker sig såvel sygeplejefaglige som pædagogiske opgaver.
Du ville skulle forvente at indgå i teamet omkring beboerne på forsorgshjemet men samtidigt også være en del af det samlede sundhedsfaglige team.
Du vil indgå i vagtplan med skiftende vagter, og der må påregnes vagter i weekend og aftentimerne, såvel som sovende nattevagter.
 
Vi ønsker en ny sundhedsfaglig medarbejder til forsorgsafdelingen med følgende faglige- og personlige kompetencer
 • at du har en sundhedsfaglig grunduddannelse og er faglig velfunderet i forhold til målgruppen, måske har du psykiatrisk erfaring.
 • at du har lyst til at indgå i det sundhedsfaglige team med bl.a. vores konsultationssygeplejerske.
 • at du har lyst til at bidrage med sundhedssamtaler med beboerne og socialsygepleje.
 • at du har gode kommunikations- og formidlingsevner
 • at du er personlig engageret, selvstændig og handlingsorienteret
 • at du har en tilgang til vores beboere som er anerkendende og ressourcefokuseret.
 • at du vil arbejde med på Nørbygårds mål og værdigrundlag
 • at du har lyst til at indgå i samarbejdet med Nørbygårds tværfaglige medarbejderteam
 
Lidt om os
 • Nørbygård har 24 døgnpladser fordelt på 3 interne boafdelinger, samt et efterbehandlingstilbud.
 • Nørbygårds døgnafdelinger modtager ca. 120 borgere årligt, som modtager et behandlings- eller omsorgstilbud.
 • Nørbygårds væsentligste ressource er et engageret og kompetent tværfagligt medarbejderteam på godt 20 medarbejdere. 
 • Nørbygård forsorgshjem er et botilbud til midlertidige ophold, omsorg og støtte, for mennesker med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan ophold sige i egen bolig.
 • Ved ophold på Nørbygård forsorgshjem arbejdes der med en helhedsorienteret social afklaring og helbredsmæssig stabilisering.
 • Der arbejdes med individuelle opholdsplaner, herunder håndtering af misbrugs- og psykiske problemstillinger.
 • Der er tilbud om samtaler, værkstedsaktiviteter, undervisning og sundhedsfremmende aktiviteter. Der arbejdes med motivation til at lave forandringer, som kan forbedre beboerens levevilkår.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst/aftale med den forhandlingsberettigede organisation og med udgangspunkt i KL´s aftaler.

Stillingen er omfattet af ny løn og endelig indplacering forhandles.

Ansøgere må forvente at blive anmodet om, at der skal indhentes straffeattest.

For yderligere information
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til centerleder Lene Drejer eller souschef Christina Nielsen, tlf. 99 17 25 00 - eller web-side: www.noerbygaardcentret.dk

Nørbygård er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Thisted kommune frem til den 31. december 2020, hvorefter vi overgår til selveje under KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark.
 
Ansøgningsfrist
31. oktober 2020.


 

Ansøgningsfrist: 31. oktober 2020

Klik her for at søge