Sygeplejerske til Klitrosen

Sidste svarfrist: 24.08.2020
Klitrosen søger pr. 1. oktober sygeplejerske til fast stilling, 30 timer pr. uge med fremmøde mandag-fredag. Stillingen er som udgangspunkt uden aftener og weekender, dog må der forventes enkelte helligdage om året.

Klitrosen er et lille plejecenter med 20 pladser, fordelt på hhv. 10 psykiatripladser i Klitheden, 8 senhjerneskadepladser i Rosenhaven og 2 somatiske pladser i Rosenhaven – planen at disse på sigt omdannes til senhjerneskadepladser.

Vi er i alt 33 ansatte fordelt på social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagog, beskæftigelsesvejleder, sygehjælper, rengøringsassistenter, ernæringsassistenter, ufaglærte, pedel, teamleder og områdeleder. Arbejdsmiljøet er kendetegnet ved en høj grad af samarbejde på tværs og stor rummelighed. Humor anvendes gerne i dagligdagen. Medarbejderne har, for manges vedkommende, arbejdet med specialerne igennem mange år og har således omfattende viden og en meget stor grad af faglighed. Vi tager i dagligdagen udgangspunkt i Neuropædagogikken, som størstedelen af medarbejderne har uddannelse i.
Vi er uddannelsessted for social- og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende i psykiatripraktikken.

Vi ønsker os:
 • En sygeplejerske, der interesserer sig for psykiatrien og neurologien. Hvis du også har specialeerfaring, skader det ikke.
 • Du er Stabil og fleksibel – begge dele er et must da vi er et lille sted og meget afhængige af hinanden.
 • Du skal have gode pædagogiske og kommunikative evner.
 • Flair for samarbejde og uddelegering til SOSU-gruppen.
 • Du kan rumme udfordringer og ser muligheder frem for begrænsninger.
 • Du er indforstået med at deltage aktivt i den daglige pleje og omsorg for beboerne – dog under hensyntagen til, at der er tilstrækkelig tid til dokumentation og opfølgning, som bliver dit overordnede ansvar.
 • Gerne kendskab til CURA, som er vores dokumentationsredskab.

Vi tilbyder:
 • Et arbejdssted med velordnede forhold og gode fysiske rammer.
 • Et godt og trygt arbejdsmiljø såvel fysisk som psykisk.
 • Et personale der er højt motiverede og engagerede.
 • Teamleder at sparre med i det daglige (er sygeplejerske af uddannelse).
 • Sparring på tværs med sygeplejersker på Dragsbækcenteret.

Løn og Ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Yderligere oplysninger:
Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til Teamleder Martin Gurre Petersen på telefon 20156562 eller Områdeleder Lotte K. Bloch på telefon 23470530 eller mail lkbl@thisted.dk

Ansøgningsfrist: Senest mandag den 24. august kl. 8
Ansættelsessamtaler: Fredag den 28. august fra kl. 10

Ansøgningsfrist: 24. august 2020

Klik her for at søge