Sygeplejeske til Hjemmeplejen syd, Team Midtthy og Team Sydthy

Sidste svarfrist: 20.08.2020
HJEMMEPLEJEN SYD – TEAM MIDTTHY OG TEAM SYDTHY – SØGER SYGEPLEJERSKE

Team Midtthy: Kærvej 9, 7752 Snedsted
Team Sydthy – Jernbanegade 21, 7760 Hurup
Stilling: Sygeplejerske – fast stilling med fremmødedage i begge team
Ugentligt timetal: 32 timer aftenvagt med afløsning i dagvagt
Tiltrædelsesdato: 1. oktober 2020

Thisted Kommunes Hjemmepleje sætter borgeren i centrum og arbejder sammen om at…”SKABE RAMMERNE FOR DET GODE HVERDAGSLIV”

Om organisationen
Som medarbejder i Hjemmeplejen Syd bliver du en del af Thisted Kommunes Sundheds- og Ældreafdeling, som i alt rummer ca. 1000 medarbejdere. Hjemmeplejen i Thisted Kommune består af hhv. Hjemmeplejen Nord og Hjemmeplejen Syd, som i alt repræsenteres af 400 fastansatte medarbejdere. Hjemmeplejen Syd er fællesbetegnelsen på mødestederne i hhv. Hurup og Snedsted, hvor ca. 200 medarbejdere er tilknyttet – heraf ca. 150 fastansatte.

Uddannelsesmæssigt består medarbejdergruppen af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Desuden fungerer vi som uddannelsessted for elever indenfor sundhedsfagene. Hjemmeplejen i både Snedsted (Team Midtthy) og Hurup (Team Sydthy) er i dagvagt begge opdelt i fire geografiske områder som dækker borgerne i det pågældende område. Gruppen er desuden tilknyttet faste medarbejdere fra alle uddannelsesniveauer: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere - med sygeplejersken som den faglige frontperson.
Sygeplejegrupperne i hhv. Team Midtthy og Team Sydthy er ledelsesmæssigt lagt sammen, men fungerer geografisk adskilte med enkelte medarbejdere, som har fremmøde i begge team.

Vi anvender Cura omsorgsjournal som dokumentationsredskab.

Vi søger en sygeplejerske, som:
 • kan lide at arbejde i en travl hverdag, hvor ingen dage er ens
 • kan supervisere plejepersonalet
 • er stabil og fleksibel
 • sætter patientsikkerheden på dagsordenen
 • kan skabe positive relationer til både borgere og kolleger
 • kan bevare overblikket - også i pressede eller konfliktfyldte situationer
 • kan lide faglige udfordringer og evner at arbejde med en høj grad af selvstændighed
 • er kreativ og har et stort personligt overskud
 • er opsøgende og engageret
 • er fagligt nysgerrig og brænder for sygeplejen
 • har en positiv indstilling til hverdagen og bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø
 • har gode kommunikative evner, og arbejder ud fra et anerkendende perspektiv, med borgeren i centrum    

Vi kan tilbyde en arbejdsplads hvor:
 • vi arbejder med borgeren i centrum
 • vi har stort fokus på faglig udvikling og høj kvalitet i kerneopgaver
 • vi arbejder efter Thisted Kommunes værdiord:
  åbenhed, anerkendende, tillid, loyalitet og troværdig
 • patientsikkerhed er et nøglebegreb
 • du vil blive oplært af kvalificerede og engagerede kolleger og medarbejdere
 • vi har fokus på godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • to dage aldrig er ens
 • miljøet er uhøjtideligt med plads til godt humør
 • optimal anvendelse af ressourcer er et nøglebegreb
 • det gode samarbejde er i fokus, både med interne og eksterne samarbejdspartnere

Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til teamleder for sygeplejen Christina Munk Pedersen – 99 17 43 50/99 17 43 70.

Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning m. kopi af relevant dokumentation senest den 20. august 2020.

Samtaler forventes afholdt den 24. august 2020.

Ansøgningsfrist: 20. august 2020

Klik her for at søge