Mød eleverne

Pernille Bjerregaard Pedersen - 2. års elev
Dagtilbud.

Mit navn er Pernille, jeg er 34 år, og ansat som voksen elev ved Thisted Kommune, med offentlig administration som speciale.
Jeg sidder i Dagtilbudsafdelingen, der ligger i skolegade i Thisted, og har derfor ikke min daglige gang på rådhuset.

Dagtilbudsafdelingen er en del af Børne-og Familieforvaltningen, her arbejder vi med de administrative opgaver der i forbindelse med børnehaver og dagplejer.

Mine arbejdsopgaver består blandt andet i vejledning til forældre med opskrivning af deres barn på venteliste til institutioner, samt hjælpe med at søge økonomisk friplads, hvis der er mulighed for det. Betale fakturaer, passe telefon, samt sende breve til forældre med kvitteringer for opskrivning af deres barn, samt mange ad hoc opgaver.

Dagtilbudsafdelingen er for mig et meget spændende sted at arbejde, mine kollegaer er enormt søde, og jeg glæder mig hver dag til at møde på job.

Hverdagen som elev ved Thisted Kommune er meget alsidig, du lærer nyt hver dag, og du opnår hurtigt en bred forståelse for organisationens opbygning, som er med til at skabe et godt overblik af samfundet omkring.

Karina Rasmussen– 2. års elev
Sundhed og kvalitet
.

Jeg hedder Karina, jeg er ansat som voksen elev hos Thisted Kommune. Jeg er tidligere uddannet social-og sundhedshjælper, derud over har jeg en EUX-business studentereksamen.

Jeg var det 1 år af min elevtid i Borgerservice. Jeg var tilknyttet team 2 om beskæftiger sig med folkeregister. Her arbejder jeg med indrejser, sundhedskort, lægevalg, flytninger, NemID, valg samt en masse andet spændende inden for de områder. Ca. 2 dage i ugen var jeg bag skænken i borgerservice, hvor jeg vejlede borgerne med alt inden for div. områder.

Mit 2. år som elev sidder jeg i sundhed og kvalitet. Her har jeg en bred arbejdsgang, og arbejdsopgaverne er meget forskellige. De primære fokusområder er, Social- og sundhedsområdet, administrative opgaver for konsulenterne, samt økonomi.

Det er rigtig spændende at være elev hos Thisted Kommune, da man kommer omkring mange ting på de 2 år man er ansat.


Patrick Kristensen – 2. års elev 
Kultur og Fritid

Mit navn er Patrick Kristensen, jeg er 23 år, bor i Thisted.

Jeg blev ansat pr. 1. september 2018 ansat som kontorelev, i offentlig administration hos Thisted Kommune. Før jeg søgte min læreplads hos Thisted Kommune, har jeg arbejdet 4 år i butiksbranchen, hvor jeg også har taget uddannelsen og arbejdet som faglært salgsassistent.


Som 1. års elev har jeg arbejdet 6 mdr. i Socialafdelingen (tidl. Handicap- og Psykiatriafdeling) og 6 mdr. i Borgerservice med pas, kørekort og lægekørsel til ældre.

i det første år har jeg bl.a. haft følgende opgaver:
  • Dagsordener, Referater, oprettelse og betaling af regninger, telefonbetjening, afdelingsmøder, borgerservice i ekspeditionen, bestilling af pas og kørekort, fribefordring til lægekørsel - mm.

Selve niveauet af opgaverne uddelegeres, i forhold til hvor meget man er klar på, at bygge på sin oplæring.

Nu er jeg 2. års elev og arbejder hos KulturRummet, som består af 5 miljøer: Biblioteket i Thy, Musikskolen i Thy, Christiansgave, URT og Plantagehuset (med cafè Madværsktedet).
Her skal jeg efter planen være i 6 mdr. og herefter tilbage til Rådhuset i Kultur og Fritidsafdelingen.

Jeg er rigtig glad for at have fået muligheden for, at starte på uddannelsen som kontorelev på Thisted Kommune,  der er ikke to dage der er ens, og sammenholdet mellem kollegaer er fantastisk. Det med sammenholdet er super vigtig for mig, da det er med til at give rigtig god stemning og et godt arbejdsmiljø.


Camilla Lynge Jensen – 2. års elev 
Center for økonomi og løn

Jeg hedder Camilla, og er ansat ved Thisted Kommune som kontorelev med speciale i offentlig administration pr. 01.09.2018. Jeg er 24 år og bosat i Sennels.

Det første år af min elevtid var jeg i undervisningen - et spændende og lærerigt år, hvor jeg var involveret i mange forskelligartede opgaver såsom henvisninger til sprogskole, modulskift, mellemkommunale betalinger, it-udleveringer, referent og mødefacilitator ved bl.a. fælleselevrådet osv.

Pr. 14.10.2019 skiftede jeg afdeling fra Undervisningen til Center for økonomi og løn. Her på andet år skal jeg rundt i Center for økonomi og løn - jeg skal være i løn, økonomi og indkøbsafdelingen.

I Center for økonomi og løn består mine arbejdsopgaver af, at trække daglige lister vedrørende refusion, søge refusion, lave løn, indhente børneattester, betale regninger, bestilling af feriepenge mv. Hvad arbejdsopgaverne består af hos økonomi og indkøb er endnu uvist, eftersom jeg først skal være i disse afdelinger efter jul.

Inden jeg startede hos Thisted Kommune her jeg taget HHX på EUC Nordvest samt finansøkonom uddannelsen på UCN i Thisted.
Jeg er glad for at være ansat ved Thisted kommune, da det er en rigtig god arbejdsplads, hvor trivsel og samarbejde er i højsæde


Simone Gregersen - 2. års elev
Borgerservice og Ydelser

Mit navn er Simone Gregersen, jeg er 26 år, og bor i Thisted sammen med min søn. Jeg er 2. års elev ved Thisted Kommune, med offentlig administration med speciale.

Det første år som elev ved Thisted Kommune var jeg i Kultur og Fritidsafdelingen. Her omhandlede mine primære arbejdsopgaver med, planlægning og afvikling af diverse arrangementer og tiltag i kommunen.

Efter det første år som elev gik jeg på barsel, hvorefter jeg kom tilbage i august 2019. Her startede jeg i Borgerservice, hvor jeg muligvis skal være resten af min elevtid.

Mine arbejdsopgaver omhandler:
pas, kørekort, tilskud til pensionister, befordringsgodtgørelser, indskudslån, statistik, kontrol og revurderinger. Jeg behandler ansøgninger, laver afgørelser og er i daglig kontakt med borgerne, både ind og bagved, og ude i ekspeditionen 2-3 gange om ugen.

Inden jeg startede ved Thisted Kommune i 2017, har jeg taget en HHX på EUC Nordvest, en serviceøkonom på Erhvervsakademi Lillebælt, og så har jeg læst Virksomhedsøkonomi på Aarhus Universitet. Jeg har tidligere arbejdet med webshop, handel og service.

Jeg føler mig meget imødekommet i min afdeling på Thisted Kommune, der er de skønneste kollegaer, og arbejdsopgaverne passer mig utroligt godt. Der er i høj grad fokus på samarbejde og det gode arbejdsmiljø, hvor vi sparrer med hinanden, og vægter frihed under ansvar. Eleverne sparrer ligeledes internet, og vi har et godt sammenhold, hvor vi kan bruge hinanden.
______________________________________________________________________________________________________________

Henriette - 1. års elev
Borgerservice og Ydelser


Mit navn er Henriette, jeg er 22 år og bor i Thisted.
Jeg er pr. 1 september 2019 ansat som kontorelev i offentlig administration hos Thisted Kommune.

I mit første år sidder jeg i borgerservice og Ydelser i team 2.
Vi beskæftiger os inden for folkeregisteret som indebærer sagsbehandling af blandt andet sundhedskort, lægevalg, indrejser, flytninger, vielser mm.
Team 2 indeholder også to grupper kaldet opkrævningen og kontrol, som jeg også skal stifte bekendtskab med i løbet af mit første år.

I Borgerservice og Ydelser er der mange regler man skal være opmærksomme på, da sagsbehandlingen er lovgivningsbestemt. Det er derfor vigtigt at være opdateret på alle de nye tiltag der kan forekomme.

Derudover sidder jeg i ekspeditionen nogle gange i ugen hvilket er meget spændende, da ingen dage er ens og man møder mange forskellige mennesker. Det giver mig et bredt vidensområde da man i ekspeditionen også får indblik i hvad de andre afdelinger sidder med.

Thisted Kommune er en god arbejdsplads hvor man hver dag oplever noget nyt. Min afdeling har taget rigtig godt imod mig og inddraget mig som en del af arbejdspladsen. Der er et godt sammenhold blandt kollegaerne og et godt miljø hvilket gør det sjovt at komme på arbejde.
______________________________________________________________________________________________________________

Mia Helene Hove - 1. års elev
Teknik, Erhverv og Beskæftigelse

 Mit navn er Mia, og jeg er ansat ved Thisted Kommune som kontorelev med speciale i offentlig administration pr. 01.09.19. Jeg er 23 år, og jeg er bosat i Thisted midtby. Før jeg søgte min læreplads hos Thisted Kommune, har jeg arbejdet 2,5 år i detailbranchen. Jeg har taget uddannelsen som salgsassistent med speciale i tekstil, og arbejdet som faglært salgsassistent efterfølgende.

I mit første år som elev hos Thisted Kommune skal jeg være i Teknik, Erhverv og Beskæftigelse i Hurup. Denne afdeling af kommunen er meget spændende, da arbejdsopgaverne spænder bredt.
Her er det alt fra at slette/oprette adresser, opdatere BBR og til at sørge for, at deklarationer i Tinglysningen bliver underskrevet i tide.
Afdelingen er så stor, at jeg kun har ca. tre måneder i hver sektion, hvilket vil sige, at jeg kommer langt omkring.

Som elev ved Thisted Kommune vil man opleve et veltilrettelagt uddannelsesforløb, hvor der tilmed er gode sparrings muligheder, både med andre elever, men også med ens kollegaer. Dagene er aldrig ens, hvilket gør uddannelsen meget lærerig og spændende.


______________________________________________________________________________________________________________

Kristian Walther-Larsen - 1. års elev
Ledelsessekretariatet  
                                         
Jeg hedder Kristian, jeg er 25 år og er ansat som kontorelev hos Thisted Kommune, med speciale i offentlig administration. På mit første år som elev foregår min hverdag i ledelsessekretariatet, på rådhuset i Thisted.

Ledelsessekretariatet er en stor afdeling, med mange forskellige arbejdsopgaver, der bliver blandet andet arbejdet med mødeindkaldelser, dagsordner og referater for diverse udvalg, kommunalbestyrelsen samt direktionen.

Jeg har også været i tæt samarbejder med konsulenterne i afdelingen, omkring projektet ''Cold Hawaii Inland'', hvor man prøver at koble Vesterhavets aktiviteter til de mere rolige vande i Limfjorden.

HR-Arbejdsmiljø og Kommunikationsafdelingen er også en del af ledelsessekretariatet. Der er planen at jeg skal være inde over rekruttering, onboarding, annoncering og komme med arbejdsmiljø repræsentanterne ud, hos de mange forskellige kommunale arbejdspladser.

Det er meget spændende at være elev hos ledelsessekretariatet, da man får et stort indblik i de forskellige problemstillinger, beslutninger, og projekter der bliver arbejdet med i Kommunen - for at gøre Thisted til en forsat attraktiv kommune at bo i.

Jeg kan kun anbefale at blive elev hos Thisted Kommune, da de tilbyder nogle gode rammer med et tilrettelagt uddannelsesforløb, gode kollegaer og et godt arbejdsmiljø.