CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark er en ny offentlig myndighed, der har overtaget en række opgaver fra kommunerne.

Udbetaling Danmark blev oprettet, efter den tidligere regering og Kommunernes Landsforening i 2010 aftalte at samle en række af kommunernes opgaver i en ny myndighed.

Udbetaling Danmark har ansvaret for udbetaling af en række ydelser, herunder

  • Boligstøtte
  • Folkepension
  • Førtidspension
  • Barselsdagpenge
  • Familieydelser
  • Begravelseshjælp
  • Delpension
  • Efterlevelseshjælp
  • Fleks-ydelse


Udbetaling Danmark informerer om ydelserne på de fællesoffentlige portaler borger.dk og Virk.dk.

Se alle selvbetjeningsløsninger fra Udbetaling Danmark 

Kontaktinfo

Udbetaling Danmark

Folkepension 
Telefon 70 12 80 61
Send digital post

Førtidspension 
Telefon 70 12 80 61

Boligstøtte 
Telefon 70 12 80 63

Familieydelser
Telefon 70 12 80 62

Barseldagpenge
Telefon 70 12 80 64

Åbningstider:

Mandag -
onsdag 
08.00 -
16.00 
Torsdag 08.00 -
18.00 
Fredag  08.00 -
15.00