CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Anne Mette Stouby Svane

Titel:
Social- og sundhedsassistent
Afdeling:
Klitrosen
Forvaltning:
Social- og Sundhedsforvaltningen
E-mail:
amsv@thisted.dk