CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Anja Susan Andersen

Titel:
Social- og sundhedsassistent
Afdeling:
Klitrosen
Forvaltning:
Social- og Sundhedsforvaltningen
Adresse:
Krovej 3, 7700 Thisted
E-mail:
asa@thisted.dk