CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Knud Helleberg Stephansen

Titel:
Lærer/ Arbejdsmiljø rep.
Afdeling:
Hurup Skole
Forvaltning:
Børne- og Familieforvaltningen
Adresse:
Idrætsvej 11, 7760 Hurup
E-mail:
KHS@thisted.dk