CORONA >>>

Besøgsforbud for både bosteder og plejecentre er ophævede

Hans Stokholm Kjer

Titel:
Konstitueret sektionsleder
Afdeling:
Doverodde Købmandsgård
Forvaltning:
Børne- og Familieforvaltningen
Adresse:
Fjordstræde 1, 7760 Hurup Thy
Telefon:
+4599174555
E-mail:
hsk@thisted.dk